Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālās komitejas gadskārtēja kopsapulce

Visi raksti

2020. gada 17. janvārī notika ICOM Latvijas Nacionālās komitejas biedru kopsapulce.Kopsapulce apstiprināja valdes priekšsēdētāja Jura Ciganova ziņojumu par biedrības darbu 2019. gadā, biedrības revidenta ziņojumu un 2019. gada finanšu pārskatu.

Kopsapulce atkārtoti uz trim gadiem ievēlēja valdi līdzšinējā sastāvā – Juri Ciganovu, Indru Dziedātāju, Gintu Gerhardi-Upenieci, Antru Medni, Dainu Ratnieci.

Par biedrības revidentu uz vienu gadu tika ievēlēta Ilze Martinsone.

Biedrības biedri tika atkārtoti iepazīstināti ar aptaujas par muzeju definīciju rezultātiem un ziņojuma projektu iesniegšanai Starptautiskās Muzeju padomes Muzeoloģijas komitejai (ICOM ICOFOM).

Biedri vienojās konceptuāli apstiprināt ziņojumu par muzeju definīciju.

muzeja_definicija_ICOM_Latvija_viedoklis

museum_definition_ICOM_Latvia_opinion

Citi raksti

Izziņota 2024. gada Muzeju nakts tēma

18.maijā Latvijas muzeji divdesmito reizi piedalīsies starptautiskajā Eiropas muzeju akcijā “Muzeju nakts”. Šogad akcijas tematika saistīta ar Starptautiskās Muzeju dienas […]