Pievienoties ICOM Latvijas Nacionālajai komitejai

ICOM Latvijas Nacionālā komiteja ir brīvprātīga, nevalstiska, sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas muzejus un muzeju darbiniekus, ņemot vērā katra profesionālās intereses.

Kas var kļūt par ICOM Latvijas Nacionālās komitejas biedru?

Biedrībā var iestāties ikviens ICOM Statūtiem atbilstošs Latvijas muzeja darbinieks, institūcija, kuru ICOM atzīst par muzeja definīcijai atbilstošu.

Biedru kategorijas:

 • individuālie biedri – strādājoši vai pensionējušies muzeja speciālisti vai citas personas, kas sniedz savus pakalpojumus un zināšanas muzejiem un muzeju sabiedrībai;
 • institucionālie biedri – muzeji vai citas institūcijas, kas atbilst muzeja definīcijai;
 • studenti – personas, kas apgūst ar muzeju darba specifiku saistītu akadēmisku programmu;
 • goda biedri – personas, kuras sniegušas īpašus pakalpojumus starptautiskajai muzeju darbinieku saimei vai ICOM;
 • atbalstītāji – personas vai institūcijas, kuras būtiski atbalsta ICOM gan finansiāli, gan citādā veidā, veicinot sabiedrības interesi par muzejiem un starptautisko sadarbību.

Kādi ir ICOM biedra pienākumi?

ICOM biedra pienākums ir savā profesionālajā darbībā ievērot ICOM Ētikas kodeksu un darboties saskaņā ar Statūtiem.

Kādas ir ICOM biedra privilēģijas?

 • ICOM biedra karte ļauj apmeklēt muzejus bez maksas visā pasaulē (lūdzam ņemt vērā, ka ir izņēmumi – muzeji, kuros ICOM karšu īpašniekiem nav brīva ieeja).
 • Iespēja darboties ICOM Starptautiskajās komitejās, veicinot savu profesionalitāti.
 • Iespēja sadarboties ar muzeju profesionāļiem un muzejiem citās valstīs.
 • Iespēja saņemt ICOM finansiālu atbalstu profesionālajai darbībai, kas tiešā veidā saistīta ar ICOM.

Kāda ir ICOM biedra naudas maksa?

ICOM Latvijas Nacionālās komitejas biedra naudas maksa ir:

Individuālajiem biedriem:

 • Strādājošiem – EUR 70,00;
 • Pensionāriem un studentiem – EUR 28,00.

Institucionālajiem biedriem (atkarībā no muzeja budžeta gadā):

 • Līdz 30 000 EUR = 300,00 EUR (3 kartes);
 • 30 000-100 000 EUR= 350,00 EUR(4 kartes);
 • 100 000 – 1 000 000 EUR = 470,00 EUR (5 kartes);
 • 1 000 000 – 5 000 000 EUR =570,00 EUR (6 kartes).

Biedra nauda ir jāsamaksā no 1.decembra līdz nākamā gada 31. janvārim. Ja maksājums līdz norādītajam datumam netiek veikts, tad biedrības biedra statuss tiek zaudēts.

Rekvizīti:

Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja

Smilšu iela 20, Rīga, LV-1050

Reģ,.Nr. 40008121073

SEB Unibanka

LV50UNLA0050012043956

Par nepieciešamību veikt izmaiņas ICOM dokumentos (uzvārda, darba vietas, adreses, e-pasta, starptautiskās komitejas nomaiņa u.c.) lūdzu informēt ICOM Latvijas Nacionālās komitejas valdes sekretāri Mairu Valteri (icomlatvija@gmail.com)

Kā iestāties ICOM Latvijas Nacionālajā komitejā?

Lai pieteiktos dalībai ICOM Latvijas Nacionālajā komitejā, lūdzam aizpildīt individuālā vai institucionālā biedra pieteikuma anketu un nosūtīt uz icomlatvija@gmail.com.

Pieteikums_individualais_biedrs

Pieteikums_institucionalais_biedrs

Jauno biedru pieteikumu tiek pieņemti no 1.decembra līdz nākamā gada 31. janvārim. Pēc norādītā datuma pieteikumi netiek pieņemti. Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz icomlatvija@gmail.com.