Valde

2023 – 2025

Klāvs Zariņš (valdes priekšsēdētājs)

klavs.zarins@karamuzejs.lv; tel. 67226915

Latvijas Kara muzeja Kolekciju un vēstures pētniecības nodaļas vadītājs

Maija Meiere-Oša (valdes priekšsēdētāja biedre)

maija.meiere@lipke.lv; tel. 67202539

Muzeja “Žaņa Lipkes memoriāls” muzejpedagoģe

Maira Valtere (valdes sekretāre)

maira.valtere@memorialiemuzeji.lv; tel. 67619934

Jāņa Akuratera muzeja vadītāja

Katrīna Kūkoja

Rakstniecības un mūzikas muzeja kultūras pasākumu organizatore, izstāžu kuratore

Iļja Ļenskis

Muzeja “Ebreji Latvijā” direktors