Gada balva

ICOM Latvijas Nacionālā komiteja piešķir balvu Latvijas muzejiem par starptautiska mēroga sadarbību krājuma, pētniecības vai komunikācijas jomā, kas devusi ieguldījumu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā pasaulē. Balva tiek piešķirta saskaņā ar nolikumu.