Atbalsts

ICOM Latvijas Nacionālā komiteja atbalsta biedrības biedru piedalīšanos starptautiskās ICOM sanāksmēs. Atbalsts tiek piešķirts biedriem, kuri uzstājas ICOM komitejas (izņemot Latvijas Nacionālo komiteju) organizētā konferencē, seminārā vai citā līdzīgā pasākumā ar publisku priekšlasījumu vai ziņojumu. Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar nolikumu.