Par mums

Starptautiskā muzeju padome (ICOM - International Council of Museums), kas dibināta 1946. gadā, ir pasaules muzeju darbiniekus vienojoša nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura darbojas sabiedrības labā, rūpējoties par kultūras un dabas mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu. ICOM nosaka muzeju darbības profesionālos un ētiskos standartus, izstrādā nepieciešamās rekomendācijas un vadlīnijas, lai sekmētu muzeju praktisko darbību, veicinātu izpratni sabiedrībā par kultūras mantojuma nozīmi. ICOM Ētikas kodekss nosaka muzeju un to darbinieku profesionālās darbības minimālos standartus. Tas ir saistošs katram muzeja darbiniekam un starptautiskajai muzeju darbinieku saimei kopumā. ICOM darbojas 32 starptautiskās komitejas, kuras apvieno ICOM biedrus ar līdzīgām profesionālām interesēm. Iestājoties ICOM, individuālais vai institucionālais biedrs tiek aicināts pievienoties kādai no viņu interesējošām komitejām un aktīvi tajā līdzdarboties. Sīkāka informācija atrodama ICOM mājas lapā https://icom.museum/en/network/committees-directory/.