Dalībniekiem

Akcija Muzeju nakts notiek Starptautiskajai Muzeju dienai (18. maijs) tuvākajā sestdienā. Akcijas pasākumi tiek organizēti no plkst. 19:00 – 01:00.

Kas ir Muzeju nakts dalībnieki?

 • Latvijas muzeji.
 • Citas ar kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu saistītas institūcijas.
 • Akcijas finansiālie atbalstītāji jeb institūcijas, kuras Akcijā iesaistās ar mērķi sniegt maksas pakalpojumus un noslēdz sadarbības līgumu ar Akcijas koordinatoru – biedrību „Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja” (saīsināti ICOM LNK).

Kādi ir dalības nosacījumi?

 • Savlaicīgi tiek aizpildīta un nosūtīta dalībnieka anketa.
 • Akcijas norises ir bez maksas. Atsevišķos gadījumos dalībnieks var noteikt ieejas maksu kādai no aktivitātēm, taču pamatpiedāvājums ir bez maksas.
 • Tiek ievērots Muzeju nakts norises laiks.
 • Dalībnieki nodrošina apmeklētāju drošību Akcijas laikā. Muzeji nodrošina muzeju krājuma saglabātību un drošību.
 • Ja dalībnieks Akciju rīko ārtelpā, tad publiska pasākuma saskaņošanu ar attiecīgo pašvaldību veic Akcijas dalībnieks.
 • Visus izdevumus, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu Akcijā, sedz Akcijas dalībnieki.
 • Ja institūcija dalībnieks, negarantē kādu no dalības nosacījumiem, Akcijas koordinatori var atteikt iekļaut institūciju Akcijas programmā.

Ko nodrošina akcijas koordinatori?

 • Akcijas dalībnieku sagatavotās programmas publiskošanu.
 • Akcijas reklāmu plašsaziņas līdzekļos.
 • Akcijas finansiālo atbalstītāju logo ievietošanu visos Akcijas publicitātes materiālos.

Pieteikums

* Atsevišķu norišu laiks un saturs. Lūdzam atsevišķi norādīt, ja kāda no aktivitātēm pasākuma apmeklētājiem ir par maksu.