Itālijā notikusi Eiropas personību māju-muzejiem veltīta konference

Visi raksti

2024. gada maijā Itālijā notika Eiropas izcilo personību vēsturisko māju-muzeju direktoru konference, kas bija veltīta Eiropas personību māju-muzeju saglabāšanai, apkārtējās vides kā vienotas kultūrtelpas novērtējumam un kopīga memoranda parakstīšanai par Eiropas personību muzeju ciešāku sadarbību nākotnē. Konferencē bija pārstāvētas 16 Eiropas valstis un vairāk kā 30 muzeji.

Konferencē tika nolasīti 34 referāti, kuros izskanēja pozitīvas iezīmes par personību muzeju ekspozīcijas paplašināšanu arī ārtelpās, tādā veidā iekļaujot piegulošo ainavu muzeja kopējā koncepcijā. Ņemot vērā 2020. gada pandēmijas pieredzi, vides izkopšana un pieejamība globālā krīzes situācijā bija ļoti nozīmīga.

Nīderlandes un Ungārijas kolēģi runāja par muzeja ekspozīcijas fokusa maiņu no dzīves gājuma viena punkta līdz otram, vairāk akcentējot gastropoētiku, kas pēdējos 20 gados kļuvusi populāra Eiropas muzejos.

Tā kā Latvijā sākot no 2021. gada notiek personību muzeju dokumentēšana un filmēšana ICOM Latvija projektā “Ainavu muzealizācija”, tad runāju un rādīju par Latvijas pieredzi ainavas kā personību muzeju neatņemamas sastāvdaļas nozīmi kopējā muzeju kompleksā, ar to saprotot ne tikai mežus un pļavas, bet arī urbāno vidi, kas pasvītro pilsētas literātu vai komponistu atšķirīgo skatījumu un interpretāciju mākslas darbos.

Konferences laikā tika parakstīts sadarbības memorands par ciešākiem kopprojektiem Eiropas personību muzeju kontekstā, tādā veidā veicinot ārvalstu tūristu interesi par dažādu valstu izcilām personībām un viņu dzīvi. Konferences “Expo Milano 2015” laikā pirmo reizi tika noslēgts sadarbības memorands par Eiropas māju-muzeju tīkla izveidi. 2019. gada decembrī, par godu piecsimtgadei pēc Leonardo da Vinči nāves notika otrā sanāksme, kur pievienojās vēl citi muzeji, bet Covid-19 pandēmijas laikā daudzi muzeji tika slēgti, tādēļ 2024. gadā sadarbības memorandu vajadzēja pārskatīt un parakstīt no jauna.

Konferences laikā muzeju speciālistiem bija iespēja prezentēt savas institūcijas un kopā veidot un attīstīt Eiropas vēsturisko personību muzeju tīklu. Tikšanās laikā bija pārrunas par turpmākajiem sadarbības projektiem, kuru mērķis ir veidot muzejus, kuru izcilās personības pasvītro un prezentē katras valsts identitāti.

Ph.D. Antra Medne,
Aleksandra Čaka muzeja direktore

Citi raksti