Visai pasaulei tā bija divdesmit sestā, bet man tikai pirmā ICOM ģenerālā konference

Visi raksti

Šī gada konferences tēma bija “Muzeju spēks” (‘Power of Museums’) un viss redzētais, dzirdētais, pieredzētais to apliecināja! Mēs, muzeji visā pasaulē, esam sabiedrības virzītājspēks. Varbūt mūsu rokās nav tādu ieroču, lai izbeigtu karus, bet mēs varam risināt ļoti daudzas kā vēsturiskas, tā mūsdienu sabiedrībā aktuālas problēmas.

Šāda mēroga konferences ļauj palūkoties ārpus sava ierastā profesionālā burbuļa un saprast, visu to lielo spektru ar izaicinājumiem, ko jāpārvar muzejiem visā pasaulē. Man gribētos domāt, ka Latvijas muzeji šai visā ir pie augšgala. Ar stabilu, ilggadēju profesionālu pamatu, sakārtotu infrastruktūru, uz kuras bāzes varam spert drošus soļu pretī jaunās muzeju definīcijas īstenošanai – ilgtspējīgs, iekļaujošs, kopienas iesaistošs – tāds ir nākotnes muzejs.

ICOM Latvijas Nacionālā komiteja šoreiz bija plaši pārstāvēta. Ar lielu prieku uzklausīju arī kolēģu pieredzi iepriekšējās konferencēs, iegūstot retrospektīvu skatījumu uz muzeju nozares attīstību līdz šodienai. Daudz ir panākts un daudz vēl ir priekšā, bet viens ir skaidrs – muzejos ir liels spēka potenciāls.

Nozīmīga loma, protams, bija arī konferences norises vietai Prāgā, Čehijā, jo kā bijusī Čehoslovākija tā bija starp ICOM dibinātājvalstīm Parīzē tālajā 1946. gadā.

Paldies ICOM Latvija Nacionālajai komitejai un Rakstniecības un mūzikas muzejam par iespēju piedalīties šai vērienīgajā muzeju pasaules notikumā.

Katrīna Kūkoja

Citi raksti