Uzsākts projekts „Personību muzeji un vide. Ainavu muzealizācija”

Visi raksti

2021. gadā, pateicoties VKKF finansējumam, ICOM Latvija uzsāka projekta „Personību muzeji un vide. Ainavu muzealizācija” īstenošanu Latvijas personību muzejos.

Gada sākumā notika Latvijas personību muzeju izpēte un anketēšana. Izvērtējot iegūtos rezultātus, tika izvēlēti seši atšķirīgi muzeji, kuros notika ainavas dokumentēšana – filmēšana un intervijas ar muzeju darbiniekiem. 20. jūlijā filmēšanas grupa bija K. Ulmaņa piemiņas muzejā „Pikšas” Bērzes pagastā, P. Upīša Dārzkopības muzejā Dobelē un V. Plūdoņa muzejā „Lejenieki” Ceraukstes pagastā, bet 28. jūlijā darbs turpinājās R. Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki” Ērgļu pagastā, Brāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā „Kalna Kaibēni” un A. Austriņa memoriālajā muzejā „Kaikaši” Vecpiebalgas pagastā.

Projekta mērķis ir apzināt situāciju Latvijas personību muzejos un speciālistu attieksmi pret apkārtējo vidi kā muzeja paplašinājumu. Jāpiebilst, ka iepriekš veiktās anketēšanas rezultāti liecināja, ka tikai daži muzeju speciālisti uzskata, ka ainava nav būtiska un neietekmē muzeja darbu, lielākā daļa atzīst muzeju kā kompleksu un vērtīgu kultūras objektu.

Plānots, ka projekta otrais posms turpināsies 2022. gadā ar starptautisku konferenci Rīgā, kur speciālisti no dažādām valstīm iepazīstinās ar savām problēmām un veiksmes stāstiem sargājot un kopjot ainavu muzeja teritorijā. Konferencē būs aicināti arī attiecīgās nozares eksperti – Latvijas ainavu arhitekti, seno dārzu atjaunotāji, dārzkopības speciālisti un kultūrpolitikas vadītāji, lai konferences rezumējumā iegūtu plašāku skatījumu uz izvirzīto problēmu.

Antra Medne – projekta vadītāja

Citi raksti

Muzeju nakts – 2023

Jau 19. reizi Latvijas muzeji iesaistīsies lielākajā Eiropas muzeju nozares pasākumā – Muzeju nakts.  Šogad starptautiskā akcija tiek rīkota  13.maijā. […]