Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālās komitejas gadskārtēja kopsapulce

Visi raksti

2023. gada 19. janvārī notika ICOM Latvijas Nacionālās komitejas biedru kopsapulce.

Kopsapulce apstiprināja valdes priekšsēdētāja Jura Ciganova ziņojumu par biedrības darbu 2022. gadā, biedrības revidenta ziņojumu un 2022. gada finanšu pārskatu.

Kopsapulcē uz trim gadiem tika ievēlēta jauna valde – Klāvs Zariņš, Maija Meiere-Oša, Maira Valtere, Katrīna Kūkoja, Iļja Ļenskis.

Par biedrības revidentu uz vienu gadu tika ievēlēta Daina Ratniece.

Citi raksti

Izsludina pieteikšanos ICOM balvai

Līdz 30. aprīlim Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālās komiteja gaida Latvijas muzeju un muzeju speciālistu pieteikumus ikgadējai ICOM Latvija […]