Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālās komitejas gadskārtēja kopsapulce

Visi raksti

2019. gada 17. janvārī notika ICOM Latvijas Nacionālās komitejas biedru kopsapulce. Kopsapulce apstiprināja valdes priekšsēdētāja Jura Ciganova ziņojumu par biedrības darbu 2018. gadā un biedrības revidenta ziņojumu un 2018. gada finanšu pārskatu, kā arī 2019. gada darbības programmu un budžetu.

Par biedrības revidentu atkārtoti uz vienu gadu tika ievēlēta Sandra Mackeviča.

Kopsapulce ievēlēja jaunu valdes locekli – Latvijas Ceļu muzeja vadītāju Indru Dziedātāju.

Jūrmalas pilsētas muzeja vēsturniece Inga Sarma sniedza pārskatu par savu dalību Starptautiskās pilsētu muzeju un kolekciju komitejas ikgadējā konferencē Frankfurtē, bet Jāņa Akuratera muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Maira Valtere pastāstīja par ICOM ICLCM ikgadējo konferenci, kas augustā notika Rīgā un Jūrmalā, kā arī par savu dalību apvienotajā ICOM DEMHIST un ICOM ICDAD ikgadējā konferencē, kas novembrī notika Baku.

Notika diskusija par vislabāko veidu, kādā tiek izvirzīti kandidāti valdes locekļu amatiem. Biedri vienojās, ka:

  1. valde mēnesi pirms kopsapulces, kurā tiks ievēlēta jaunā biedrības valde, izsūta biedriem aicinājumu pieteikt kandidatūras valdes locekļu amatiem, iesniedzot pieteikumu un motivācijas vēstuli;
  2. kandidātu pieteikumus un motivācijas vēstules valde nosūtīta biedrības biedriem divas nedēļas pirms kopsapulces;
  3. tas neizslēdz, ka valdes locekļu kandidatūras tiek izvirzītas kopsapulces laikā.

 

Citi raksti

Izsludina pieteikšanos ICOM balvai

Līdz 30. aprīlim Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālās komiteja gaida Latvijas muzeju un muzeju speciālistu pieteikumus ikgadējai ICOM Latvija […]