Seminārs Ziemassvētku kauju muzejā

Visi raksti

Šī gada septembrī Latvijas muzeju darbinieki tika aicināti piedalīties seminārā „Pirmā pasaules kara liecības un to interpretācija Latvijas muzejos pēc 100 gadiem”, ko rīkoja Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja un Latvijas Kara muzejs.

Seminārs notika 10. septembrī Latvijas Kara muzeja filiālē „Ziemassvētku kauju muzejs”, Jelgavas novada Valgundes pagasta „Mangaļos”.

Simts gadu laikā ir būtiski mainījusies atsevišķu muzeja priekšmetu nozīme un izmantošanas iespējas. Līdz ar to šodienas muzeju darbiniekiem ir priekšrocība vērtēt karalaika liecības, jau zinot vēstures notikumu tālāko gaitu un ņemot vērā ideoloģiskos apstākļus, kas noteica muzeja krājuma komplektēšanu un izmantošanu.

Semināra mērķis ir Pirmā pasaules kara tematiku analizēt no muzeogrāfijas un muzeoloģijas viedokļa, tādējādi dodot ieguldījumu vēsturisko liecību veiksmīgākai izmantošanai muzeju darbā.

Seminara_programma

Citi raksti