Seminārs „Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā”

Visi raksti

Memoriālo muzeju apvienība, Rakstniecības un mūzikas muzejs un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar ICOM Latvijas Nacionālo komiteju 2012. gada 18. oktobrī organizēja radošo semināru „Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā”.

Semināra uzmanības lokā ar tekstuālu avotu prezentāciju saistīto ekspozīciju projektēšanas specifika dažādās muzeālās ekspozīcijās (priekšmeta īpatnības; zīmes un priekšmeta īpašās attiecības, ekspozīcijas vēstījums utt.): memoriālos muzejos, rakstniecības muzejos, grāmatniecības muzejos u.c.

Semināra darba gaitā notika domu apmaiņa – dalīšanās pieredzē, iecerēs un teorētiskajās zināšanās:

  • par literāro manuskriptu, dokumentu, iespieddarbu u.c. rakstveida avotu jēgpilnas eksponēšanas metodēm un tehniskajām iespējām to satura padziļinātai atklāsmei,
  • par jaunu ekspozīciju izveidi, plānošanu, nepieciešamību un alternatīvām,
  • par eksponātu saglabātības jautājumiem un nosacījumiem materiālu izstādīšanai.

Seminārā ar referātiem uzstājās:

  • Tarass Poļakovs (Krievija) „Rakstnieku memoriālā muzeja ekspozīcija kā māksliniecisks teksts”.
  • Štefānija Jakobsa (Vācija) „Vācijas Grāmatniecības muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija: no ķīļu rakstiem līdz binārajam kodam”.
  • Astrīda Cīrule (MMA) „Teksts – rakstnieka memoriāla muzeja dārgums vai nelaime?”.
  • Lilija Limane (LNB) „ Latvijas grāmatu vizuāli informatīvie elementi kā grāmatniecības procesa atsedzēji.1830-1918”.
  • Ināra Klekere (LNB) „Grāmatniecības muzejs: identitātes un komunikācijas aspekti”.
  • Rita Meinerte (MMA) „Tekstu substitūtu loma memoriālās ekspozīcijās”.
  • Ilze Knoka (RMM) „Kriptomuzeoloģijas elementi tekstu vizualizācijas praksē”.

Savukārt 18. un 19. oktobrī Jāņa Akuratera muzejā, Rīgā un Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, Jūrmalā notika vairāku memoriālo muzeju ekspozīciju autora, pasniedzēja un metodisko materiālu autora Tarasa Poļakova meistarklase memoriālo muzeju darbiniekiem „Ekspozīcijas projektēšanas metodes un tehnoloģijas”.

Citi raksti

Izsludina pieteikšanos ICOM balvai

Līdz 30. aprīlim Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālās komiteja gaida Latvijas muzeju un muzeju speciālistu pieteikumus ikgadējai ICOM Latvija […]