Piešķirta ICOM Latvijas Nacionālās komitejas balva par starptautisko sadarbību 2016. gadā

Visi raksti

ICOM Latvija gadskārtējo balvu ir saņēmis Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs.

Balva piešķirta par ilglaicīgu sadarbību ar Baltkrievijas muzejiem, īpaši ar Jankas Kupalas muzeju, īstenojot kopīgus sadarbības projektus.

Citi raksti

Ārtelpas paplašinājums

2021. gadā ICOM Latvija aizsāka projektu Latvijas personību muzejos, lai fiksētu un dokumentētu aktuālo situāciju saistībā ar ainavas muzealizāciju. Savukārt […]