Pieredzes apmaiņas brauciens uz Pēterburgas muzejiem

Visi raksti

Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komitejas valde šogad iesāka jaunu tradīciju – kopīgu pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanu. Tika nolemts, ka pirmais brauciens būs šī gada maija beigās uz Pēterburgas muzejiem.

Kopīgi apmeklējām Valsts Ermitāžu (Государственный Эрмитаж) un muzeja Restaurācijas un glabātuvju kompleksu (Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня»). Valsts Ermitāžā tikāmies ar muzeja vadošo personālu un muzeja speciālistu pavadībā apskatījām gan ekspozīciju, gan Restaurācijas un glabātuvju kompleksa atklātās krātuves.

Tāpat kopīgi apmeklējām Krievijas politiskās vēstures muzeju (Государственный музей политической истории России). Jāatzīmē mūsu gides augstā profesionalitāte, kā arī nebaidīšanās norādīt uz jaunās muzeja ekspozīcijas trūkumiem, kurus apmeklētājs parasti pat nepamana.

Turpmākajās dienās apmeklējām muzejus, vadoties pēc profesionālajām interesēm.

Braucienā piedalījās 22 Latvijas Nacionālās komitejas biedri.

Ļoti ceram, ka jaunajai tradīcijai – kopīgi apmeklēt tuvāko kaimiņvalstu muzejus – būs turpinājums.

Citi raksti

Izsludina pieteikšanos ICOM balvai

Līdz 30. aprīlim Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālās komiteja gaida Latvijas muzeju un muzeju speciālistu pieteikumus ikgadējai ICOM Latvija […]