Memoriālo muzeju apakškomitejas darbība 2013. gadā

Visi raksti

2013. gads Latvijas memoriālo muzeju darbinieku ICOM apakškomitejai bija ražīgs.

Jau pavasarī sabraucām kopā Rīgā, lai runātu par tēmu „Zinātniskās izpētes rezultāti muzejā un to publiskošana”. Sigita Kušnere (Memoriālo muzeju apvienība) iepazīstināja kolēģus ar savu priekšlasījumu par E. Virzas personības pētījumiem muzejā, bet Antra Medne (A. Čaka muzejs) runāja par A. Čaka dzejoļu krājuma „Debesu dāvana” tapšanu un noslēpumiem.

Jūlija vidū jau 11. reizi notika Latvijas memoriālo muzeju darbinieku vasaras nometne-seminārs. Mājastēva pienākumus uzņēmās F. Trasuna muzeja Sakstagalā kolēģi. Semināra tēma bija „Modernizācijas projekti un informāciju tehnoloģiju pielietojums memoriālo muzeju pieejamības veicināšanai”. Seminārā referēja Maira Valtere (J. Akuratera muzejs) par tēmu – Klasiskais un modernais muzejs – konceptu problēmas, Maija Matisa (Ā. Alunāna muzejs) – Informāciju tehnoloģiju daudzums un pielietojamība memoriālajos muzejos, Iveta Dukaļska (Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības centra vadītāja) – Tautas muzicēšanas tradīcija muzejpedagoģisko programmu un tehnoloģiju kontekstā un Inese Dundure (Latgales Kultūrvēstures muzejs) – Tehnoloģiju izmantojums Latgales keramikas ekspozīcijā Latgales kultūrvēstures muzejā.

2013. gada decembrī A. Čaka muzejā notika memoriālo muzeju seminārs jeb ziemas sesija ar nosaukumu – „Muzejs kā kultūras piemineklis – fizisks un virtuāls”. Seminārā viesojās mākslas zinātnieks Rihards Pētersons, muzeja „Latvieši Pasaulē” kolēģe Brigita Tamuža un interaktīvo spēļu un filmu veidotāja Aija Lūse. Darba dienas noslēgumā iepazināmies ar Žaņa Lipkes memoriālu Ķīpsalā.

Ja ikdienā mēs esam katrs savā darba vietā un kalpojam Latvijas kultūrai, tad sesijās un semināros mēs varam bagātināt cits citu, apzinoties, ka darām vienu darbu un mērķi mums visiem ir ļoti līdzīgi. Bagātu un veiksmīgu Jauno gadu!

Antra Medne – A. Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja direktore

Citi raksti

Izsludina pieteikšanos ICOM balvai

Līdz 30. aprīlim Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālās komiteja gaida Latvijas muzeju un muzeju speciālistu pieteikumus ikgadējai ICOM Latvija […]