ICOM 87. Konsultatīvā padome, ārkārtas Ģenerālā asambleja un 36. Ģenerālā asambleja, 2021. gada 17. un 18. jūnijs

Visi raksti

Š.g. 16. jūlijā notika gadskārtējās ICOM Nacionālo komiteju un ICOM Starptautisko komiteju tikšanās. Nacionālo komiteju sēdē tika apstiprinātas 2021. gada rekomendācijas. Nacionālo komiteju pārstāvju sapulcē prezidents Alberto Garlandi un Nacionālo komiteju pārstāve Muthoni Thang’wa uzsvēra šī visiem neparastā gada izaicinājumus muzeju pasaulei, kas neapšaubāmi saistīti ar globālo COVID-19 pandēmiju, tās novēršanu un sekām.

17. jūlijā Konsultatīvās padomes laikā pastāvīgo komiteju un darba grupu pārstāvji informēja par aktualitātēm, Nacionālo un Starptautisko komiteju pārstāji prezentēja komiteju rekomendācijas, ICOM sekretariāts sniedza pārskatu par iepriekšējā gada darbu un ICOM Čehijas Republika informēja par 2022.gada Ģenerālās konferences sagatavošanās darbu norisi. Jaunās muzeja definīcijas veidošanas darba grupas pārstāvji informēja par laika grafiku darbā pie jaunās definīcijas: galvenie pieturas punkti šajā grafikā paredzēti 2021.gada decembrī un 2022.gada februārī, kad paredzēts iesniegt un apkopot Nacionālo un Starptautisko komiteju iesniegtos priekšlikumus jaunās muzeja definīcijas veidošanai, bet 2022.gada Ģenerālajā konferencē Prāgā paredzēts balsojums par šīs definīcijas pieņemšanu. Tāpat biedri tika iepazīstināti ar ICOM Stratēģiskās attīstības plānu 2022.-2028.gadam, kuru arī paredzēts apspriest un apstiprināt Ģenerālajā konferencē Prāgā. Plānā galvenie uzsvari likti uz progresa sasniegšanu muzeju dzīvē pēc pandēmijas, globālās pandēmijas seku pārvarēšanu un nākotni mainīgajā pasaulē.

18.jūlijā notika ārkārtas Ģenerālās asambleja un 36. Ģenerālā asambleja. Ārkārtas Ģenerālās asamblejas laikā tika pieņemti ICOM statūtu grozījumi, ka paredz ieviest telekomunikāciju izmantošanu ICOM sanāksmju organizēšanā. Statūti ir papildināti ar 25.pantu – Telekomunikāciju izmantošana ICOM lēmējorgānu sanāksmju rīkošanai. Jāpiezīmē, ka visaptveroša statūtu pārskatīšana ir paredzēta 2022. gada Ģenerālajā asamblejā Prāgā. Tāpat Prāgā paredzēts izskatīt Nacionālo un Starptautisko komiteju priekšlikumus ICOM Ētikas kodeksa pārskatīšanai un labojumiem.

Ģenerālās asamblejas laikā tika pieņemts biedrības 2020. gada darbības pārskats un 2020. gada finanšu pārskats. Šī asambleja galvenokārt bija veltīta organizatoriskiem jautājumiem. ICOM prezidents savukārt uzsvēra, ka pandēmijas radītā krīze noteikti atstās iespaidu uz nākotnes darbību muzejos, mainot priekšstatu par tradicionālo muzeju, nākotnē uzsverot digitalizācijas neizbēgamību.

Citi raksti