Latvijas muzeju darbiniekiem pieejams rakstu krājums „Ceļā uz jaunu muzeja definīciju”

Visi raksti

Rakstu krājums „Ceļā uz jaunu muzeja definīciju” ir ICOM Starptautiskās Muzeoloģijas komitejas (ICOFOM) kopdarbs, kas izdots Parīzē 2007. gadā ievērojamo muzeoloģijas teorētiķu Fransuā Meresa (François Mairesse) un Andrē Devalē (André Desvallées) sakārtojumā un ataino muzeoloģiskās domas attīstības tendences pasaulē.

25. ICOM Ģenerālās asamblejas laikā muzeju sabiedrībai par jaunās definīcijas tekstu vienoties neizdevās. Šis apstāklis ir raisījis asas diskusijas visas pasaules, tostarp Latvijas, muzeju darbinieku vidū. Diemžēl diskusijās ir vērojams argumentētu viedokļu trūkums, kas, iespējams, cēlies no muzeoloģijas teorētiskās domas attīstības nepārzināšanas. Šajā situācijā rakstu krājuma aktualitāte ir vēl nozīmīgāka, kā pirms desmit gadiem. Jāuzsver, ka rakstu krājumā apkopotie muzeju nozares teorētiķu un arī praktiķu viedokļi nav novecojuši, jo daudzi šodienas diskusijas dalībnieki pārsteidzošā kārtā runā par problēmām, kuru izvērsts un argumentos pamatots skaidrojums dots šajā rakstu krājumā.

Grāmata papildina publikāciju sēriju „Muzeoloģijas bibliotēka”, kurā iznāk profesionālā literatūra muzeju, citu kultūras mantojuma institūciju speciālistu un plaša kultūras mantojuma interesentu loka vajadzībām.

Rakstu krājums nonāks visu publisko Latvijas muzeju rīcībā. Elektroniski sagatavotā grāmatas versija ikvienam interesentam ir pieejama ICOM Latvijas Nacionālās komitejas un Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības mājaslapā.

Latvijā rakstu krājuma tulkošana tika uzsākta pavisam drīz pēc tā izdošanas – 2010. gadā. Milzīgs paldies tulkotājām Anitai Jirgensonei un Gundegai Dreiblatei (Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība) par ieguldīto darbu, lai rakstu krājums būtu pieejams visplašākajai Latvijas muzejnieku sabiedrībai.

Rakstu krājums izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Citi raksti