Izstrādāts pētījums „Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma muzealizācijas kritēriju izstrāde”

Visi raksti

2021. gadā, pateicoties VKKF finansējumam, ICOM Latvija īstenoja projektu „Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komitejas atbalsts 2021. gadam”, kura ietvaros tika veikts pētījums „Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma muzealizācijas kritēriju izstrāde”.

Muzeju nozares darbību Latvijā regulē virkne normatīvo aktu. Muzeju likumā ir definēts muzeja jēdziens un noteikta valsts un pašvaldības muzeju finansēšanas kārtība, kā arī muzeju akreditācijas nosacījumi. Vienlaikus darbojas kultūras pieminekļu nozari, bibliotēku nozari, kultūras institūcijas regulējoši normatīvie akti, radot terminu, jēdzienu pārklāšanos, nekonsekvenci vērtēšanas un atbildības, kā arī atbalsta piešķiršanas kritērijos. Valsts līmenī nav izstrādātas vadlīnijas (kritēriji), kuros varētu balstīt lēmumu pieņemšanu par jaunu muzeju vai muzejam radniecīgu institūciju veidošanu un publiskā atbalsta piešķiršanu institūcijām neatkarīgi no to juridiskā statusa un īpašuma formas. Šī pētījuma mērķis bija definēt kritērijus muzeju un tiem radniecīgo institūciju (kultūras mantojuma objektu) tīkla attīstībai Latvijā, lai nākotnē varētu izstrādāt Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma muzealizācijas politikas vadlīnijas.

Pētnieki, izvērtējot un salīdzinot ekspertu ieteikumus un viedokli par atsevišķu kritēriju nozīmību, kultūras mantojuma politikā līdz šim definētos kritērijus, kā arī kultūras mantojuma nozares pārstāvju kvantitatīvajā aptaujā izteiktos viedokļus par kritēriju nozīmību izstrādāja priekšlikumu kopumu kultūrvēsturiskā mantojuma muzealizācijas kritērijiem.

Citi raksti

Izsludina pieteikšanos ICOM balvai

Līdz 30. aprīlim Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālās komiteja gaida Latvijas muzeju un muzeju speciālistu pieteikumus ikgadējai ICOM Latvija […]