Informatīvs seminārs „Atskats uz Starptautiskās muzeju padomes 25. Ģenerālo konferenci”

Visi raksti

2019. gada 26. novembrī ICOM Latvijas Nacionālā komiteja sarīkoja muzeju darbiniekiem informatīvu semināru par ICOM 25. Ģenerālo asambleju. Informatīvā semināra mērķis bija iepazīstināt pēc iespējas plašāku Latvijas muzeju darbinieku loku ar definīcijas variantiem un dažādajiem argumentiem definīcijas sakarā.

Seminārā ar ziņojumiem uzstājās:

  • „Muzeju definīcija. Varianti un viedokļi”, Antra Medne, Aleksandra Čaka memoriālais muzejs.
  • „Starptautiskās Cilvēktiesību muzeju federācijas (FIHRM) viedoklis”, Ineta Zelča Sīmansone, Creative Museum.
  • „Starptautiskās Muzeju padomes starptautiskās Muzeoloģijas komitejas (ICOM ICOFOM) viedoklis”, Raivis Sīmansons, Creative Museum.
  • „Starptautiskās Muzeju padomes Kolekciju komitejas (ICOM COMCOL) viedoklis”, Iveta Ruskule, Rakstniecības un mūzikas muzejs
  • „Starptautiskās Muzeju padomes starptautiskās Literatūras un Komponistu muzeju komitejas (ICOM ICLCM) viedoklis”, Maira Valtere, Jāņa Akuratera muzejs.

Citi raksti