ICOM LNK gada kopsapulce

Visi raksti

2013. gada 28. novembrī notika Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komitejas gadskārtējā kopsapulce.

Sapulces laikā atskatījāmies uz biedrības paveikto 2013. gadā, kā arī tika iezīmēta perspektīva nākamajam gadam. Tika iegūta informācija par biedrības sastāvu un biedru naudas nomaksas kārtību parejot uz eiro. Izvirzot divus jaunus kandidātus notika arī biedrības valdes vēlēšanas – balsu saskatīšanas rezultātā tika konstatēts, ka nākošos trīs gadus valdes sastāvs nemainās.

Gundega Dreiblate sniedza pārskatu par 2013. gadā organizētajām aktivitātēm ar ICOM LNK līdzdalību – veiksmīgu piedalīšanos ICOM projektu konkursā, iesaistīšanos Muzeju nakts un Muzeju dienas pasākumu organizēšanā, ICOM gada balvas par starptautisko sadarbību pasniegšanu muzejam „Rīgas Birža”. G. Dreiblate informēja arī par vasarā Rundāles pilī notikušo Baltijas Muzeoloģijas skolas 10 gadu jubilejai veltīto konferenci.

Sekoja Daigas Upenieces, Mākslas muzeja „Rīgas Birža” vadītājas, prezentācija un stāstījums par dalību Eiropas Muzeju gada balvas pasniegšanas ceremonijā Gallu-romiešu muzejā Tongerenē, Beļģijā, kur muzejam piešķirta īpašā Eiropas Muzeju gada balva jaunatvērto muzeju kategorijā.

Juris Ciganovs, ICOM LNK sekretārs, informēja sapulces dalībniekus par 2013. gadā iedibināto tradīciju rīkot pieredzes apmaiņas braucienus ICOM biedriem uz muzejiem ārpus Latvijas. Šogad ICOM biedri apmeklēja Pēterburgu un viesojās Valsts Ermitāžā, iepazinās ar krājuma un komunikācijas darbu.

Inta Baumane, ICOM LNK valdes locekle, atskaitījās par dalību ICOM ģenerālajā konferencē Brazīlijā, stāstījumu papildinot ar attēliem, kā arī ar iespaidiem par Riodežaneiro.

Aija Fleija, Latvijas Kara muzeja direktore, informēja par septembrī notikušo semināru „Muzejs kā piemiņas vieta. Problēmas un risinājumi” Oskara Kalpaka piemiņas muzejā „Airītes”.

Inta Baumane nolasīja un īsi komentēja grāmatvedības sagatavoto pārskatu par 2013. gada ieņēmumiem un izdevumiem ICOM LNK bilancē. Biedrība 2013. gadā strādājusi veiksmīgi, piesaistot finansējumu biedrības un biedrības biedru rīkotiem pasākumiem un projektiem kā no fondiem, tā ziedotājiem.

Valdes sekretārs J. Ciganovs informēja par biedru naudas nomaksas kārtību 2014. gadā. Biedru naudas apmērs tiek saglabāts līdzšinējais. Pēc konvertācijas Euro valūtā individuālajiem biedriem tiek noteikta biedra nauda 70 euro, studentiem un pensionāriem – 28 euro. Institucionālajiem biedriem biedra nauda tiek aprēķināta atkarībā no muzeja budžeta.

Ir pagājuši trīs gadi, kopš valde strādā un bija pienācis laiks to pārvēlēt. Pēc G. Dreiblates aicinājuma izvirzīt kandidātus jaunajai ICOM LNK valdei, sapulce izvirzīja šādus kandidātus: Arti Ērgli, Jāni Motivānu, Daigu Upenieci, Gundegu Dreiblati, Juri Ciganovu, Intu Baumani, Ivetu Ruskuli.

Balsu skaitīšanas komisijā tika ievēlēta Ārija Vanaga, Ilze Knoka un Antra Medne. Pēc biļetenu apkopošanas balsu komisija paziņoja skaitīšanas rezultātus. Sapulce apstiprināja balsošanas rezultātus un ICOM LNK valdi 5 cilvēku sastāvā – Gundega Dreiblate, Inta Baumane, Juris Ciganovs, Iveta Ruskule, Daiga Upeniece.

Noslēgumā G. Dreiblate pastāstīja par iecerēm turpmāko konferenču un semināru organizēšanā, pieredzes apmaiņas brauciena rīkošanā, kā vienu no iespējām minot Maskavu un tikšanos ar muzeologu Tarasu Poļakovu, kā arī informēja par 2014. gada Muzeju nakts tēmu „Sārtā krāsa – dzintars”.

Citi raksti

Izziņota 2024. gada Muzeju nakts tēma

18.maijā Latvijas muzeji divdesmito reizi piedalīsies starptautiskajā Eiropas muzeju akcijā “Muzeju nakts”. Šogad akcijas tematika saistīta ar Starptautiskās Muzeju dienas […]