ICOM 87. Konsultatīvā padome un 35. Ģenerālā asambleja, 2020. gada 22. un 24. jūlijs

Visi raksti

Šogad ICOM Administratīvā valde savā 143. un 144. sēdē pieņēma lēmumu gadskārtējo komiteju tikšanos organizēt virtuālajā vidē, ņemot vērā, ka primārais ir ICOM biedru un darbinieku veselība un drošība.

Virtuālā vide, protams, ieviesa korekcijas ierastajā sanāksmes gaitā – tika saīsināta darba kārtība, kā arī limitēta izteikšanās iespēja. Tomēr kopumā sanāksme tehniski noritēja raiti, tāpēc jāsaka liels paldies ICOM Sekretariātam par paveikto darbu, lai nodrošinātu iespēju virtuāli sapulcēties ICOM biedriem no visas pasaules.

22. jūlijā notika gadskārtējās ICOM Nacionālo komiteju un ICOM Starptautisko komiteju tikšanās. Nacionālo komiteju sēdē, ņemot vērā laika limitu (viena stunda), darba kārtībā bija divi jautājumi: Nacionālo komiteju pārstāvja ievēlēšana nākamajiem trīs gadiem un 2020. gada rekomendāciju apstiprināšana. Par Nacionālo komiteju pārstāvi tika ievēlēta Muthoni Thang’wa, iepriekšējā ICOM Kenija priekšsēdētāja. Nacionālās komitejas izvirzīja vairākas jaunas rekomendācijas: turpināt darbu pie jaunās muzeju definīcijas, pārskatīt darba grupu un pastāvīgo komiteju iecelšanas kārtību un skaidrot to mandātus un funkcijas, uzlabot komunikāciju starp ICOM struktūrvienībām, pārskatīt biedru kategorijas un definīcijas, nodrošināt dažādas iespējas diskutēt par COVID-19 krīzi un dalīties pēc-pandēmijas laika pieredzē u.c. Papildus ICOM Čehijas Republika pārstāvis informēja par ICOM Ģenerālās konferences 2022 sagatavošanās darbu norisi.

24. jūlijā Konsultatīvās padomes laikā ICOM Sekretariāts sniedza pārskatu par iepriekšējā gada darbu, savukārt Nacionālo un Starptautisko komiteju pārstāji informēja Konsultatīvo padomi par komiteju rekomendācijām.

24. jūlijā Ģenerālās asamblejas laikā ICOM prezidents Alberto Garlandi nolasīja iepriekšējās prezidentes Suay Aksoy (atkāpās no amata šī gada jūnijā) sagatavoto biedrības 2019. gada darbības pārskatu. 2019. gada finanšu pārskatu sniedza ICOM mantzinis Emma Nardi, kā arī informēja par ICOM Solidaritātes projektu izveidi.

ICOM prezidents savukārt informēja par galvenajiem Administratīvās valdes 16. jūlija lēmumiem:

  • atbalstīt MDPP2 darbu;
  • lai nodrošinātu MDPP2 darbu, valdes pārstāvis tiks iekļauts MDPP2 sastāvā; savukārt Sekretariāta pārstāvis tiks nozīmēts MDPP2 kā palīgs;
  • valdes pārstāvji pēc iespējas ātrāk tiksies ar MDPP2, lai apmainītos ar viedokļiem un lemtu par turpmāko darba gaitu;
  • valdes lēmumi turpmāk būs pieejami ICOM Biedru telpā;
  • valde veiks iekšējo auditu, identificēs organizācijas strukturālās kļūmes un piedāvās risinājumus situācijas uzlabošanai;
  • Nacionālo un Starptautisko komiteju pārstāvji tiksies ar valdi, lai diskutētu par ārējā audita organizēšanu;
  • nozīmēt Starptautisko komiteju koordinatoru Sekretariātā, lai uzlabotu komunikācijas procesus starp struktūrvienībām un valdi.

Citi raksti

Izsludina pieteikšanos ICOM balvai

Līdz 30. aprīlim Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālās komiteja gaida Latvijas muzeju un muzeju speciālistu pieteikumus ikgadējai ICOM Latvija […]