ICOM 84. Konsultatīvā padome un 33. Ģenerālā asambleja, 6. – 8. jūnijs, Parīze

Visi raksti

Šī gada 6. jūnijā Parīzē notika gadskārtējās ICOM Nacionālo komiteju un ICOM Starptautisko komiteju tikšanās.

Nacionālo komiteju sēdē tika sniegti pārskati par dažādām tēmām, piemēram, ICOM SEE (ICOM Reģionālā alianse – Dienvidaustrumeiropas muzeju alianse) priekšsēdētāja Goranka Horjan informēja par projektu STORAGE RE-ORG, kas organizēts sadarbībā ar ICOM Slovēnija un ICOM Horvātija. Projekts uzsākts, lai risinātu samilzušās kolekciju saglabāšanas un dokumentēšanas problēmas Zagrebas Etnogrāfiskajā muzejā.

Tika izvirzītas tēmas 2020. un 2021. gada Muzeju dienai. Kopā ir piedāvātas 13 tēmas, starp kurām: „Muzeji klimatam”, „Muzeji dzimumu vienlīdzībai”, „Muzeju: realitāte versus virtualitāte”, „Muzeji: atslēga veselīgai dzīvei”, „Muzeji: refleksijas par cilvēces eksistenci”.

Tika pārskatītas un precizētas 2017. gadā sniegtās rekomendācijas un sniegta informācija par to virzību. Darba grupas turpina strādāt pie jautājuma par biedru kategorijām, pie Starptautisko komiteju funkciju un disciplīnu pārskatīšanas, kā arī citām rekomendācijām.

Nacionālās komitejas izvirzīja vairākas jaunas rekomendācijas: ICOM jāaktualizē jautājums par muzeju priekšmetu saglabāšanas nozīmību, kā arī jautājums par nepieciešamību uzlabot muzeju darbinieku zināšanas kolekciju pārvaldībā; nepieciešams izstrādāt vadlīnijas Nacionālo komiteju darbam u.c.

Starptautiskās komitejas vienojās par 5 rekomendācijām 2018.gadā, starp kurām bija: skaidrot Starptautisko komiteju valžu vēlēšanu procedūru un noteikumus vēlēšanām, kas notiek Ģenerālās konferences laikā; izveidot kopēju tiešsaistes rīku visām Starptautiskajām komitejām, lai varētu pieteikt dalību komiteju gadskārtējās konferencēs.

7. jūnijā Konsultatīvās padomes laikā ICOM sekretariāts un pastāvīgās komitejas informēja par aktualitātēm un sniedza pārskatus par iepriekšējā gada darbu. Uzstājās Japānas pārstāvji, prezentējot 2019. gada konferenci „Muzeji kā kultūras centri: tradīciju nākotne”. Sanāksmes ietvaros 2022. gada Ģenerālajai asamblejai izvirzīto valstu nacionālās komitejas prezentēja savas pilsētas. ICOM Čehija prezentēja Prāgu, ICOM Norvēģija Oslo, ICOM Ēģipte Aleksandriju. Ar nelielu balsu pārsvaru Konsultatīvā padome nobalsoja par Aleksandriju kā 2022. gada Ģenerālās konferences norises vietu.

8. jūnijā Ģenerālās asamblejas laikā ICOM prezidente Suay Aksoy sniedza biedrības 2017.gada darbības pārskatu, 2017. gada finanšu pārskatu sniedza ICOM mantzinis Emma Nardi. Tika apstiprināts, ka 34. Ģenerālā asambleja un 25. Ģenerālā konference notiks 2019. gadā Kioto no 1. līdz 7. septembrim.

ICOM Latvijas Nacionālo komiteju Parīzē pārstāvēja valdes locekļi Juris Ciganovs, Antra Medne un Daina Ratniece. ICOM ICLCM (Literatūras un Komponistu muzeju Starptautiskā komiteja) pārstāvēja valdes locekle Maira Valtere.

Citi raksti