ICOM 24. Ģenerālā konference

Visi raksti

 

No 3.-9. jūlijam Milānā (Itālija) notika ICOM 24. Ģenerālā konference, kuras tēma bija „Muzeji un kultūrainava”. Konferences ietvaros tika organizētas starptautisko komiteju konferences, kā arī tika piedāvātas ekskursijas dažādos muzejos.

Latviju konferencē pārstāvēja 14 biedrības biedri. Ar ziņojumiem starptautisko komiteju konferencēs uzstājās četri Latvijas pārstāvji. ICOMAM – Starptautiskās Militāro muzeju komitejas konferencē 5. jūlijā Juris Ciganovs nolasīja referātu „Padomju ideoloģijas ietekme uz muzeju darbību Latvijā pēc Otrā pasaules kara”, Roberts Līnis nolasīja referātu „Pirmā pasaules kara Ziemassvētku kaujas: muzeja skatījums”. Savukārt Antra Medne un Maira Valtere ICLM – Starptautiskā Literatūras muzeju komitejas konferencē 6. jūlijā uzstājās ar kopīgi sagatavotu priekšlasījumu „Muzeju robežu paplašināšana”.

Maira Valtere tika ievēlēta ICLM valdē.

Citi raksti