Ceļš uz jauno muzeja definīciju – konsultācija Nr.4

Visi raksti

No 21. februāra līdz 11. aprīlim ICOM starptautiskās un nacionālās komitejas piedalījās jaunās muzeja definīcijas 4. konsultācijā un sniedza ICOM Define viedokli par pieciem muzeja definīcijas piedāvājumiem.

Lai ICOM Latvija varētu iesniegt kopēju viedokli, kuru no pieciem muzeja definīcijas priekšlikumiem Muzeja_definicija_ENG_FR_ESP

uzskata par visatbilstošāko, biedriem tika lūgts aizpildīt tiešsaistes anketu, sarindojot muzeju definīcijas priekšlikumus vērtību skalā no 1 līdz 5. Tika saņemtas 37 aizpildītas anketas, kuru rezultāti redzami 1.grafikā. Par visatbilstošāko vērtību skalā no 1-5 ar 11 balsīm tika atzīts otrais definīcijas piedāvājums (2.grafiks).

1.grafiks

2.grafiks

3.grafiks

Kā lasāms ICOM Define ziņojumā par 4.konsultācijas rezultātiem, noteiktajā laikā tika saņemtas 85 atbildes (48% no kopējā komiteju skaita). Pēc datu kvantitatīvās analīzes veikšanas tika secināts, ka komitejas par visatbilstošākiem ir atzinušas otro un trešo muzeja definīcijas piedāvājumu. Pēc kvalitatīvās datu analīzes ICOM Define apstiprināja divus definīcijas piedāvājumus A (iepriekš otrais piedāvājums) un B (iepriekš trešais piedāvājums).

Abus piedāvājumus izskatīja Konsultatīvā padome un ar vienas balss pārsvaru apstiprināja piedāvājumu B par kuru komitejām savukārt būs jābalso 24.augustā Prāgā Ārkārtas Ģenerālās asamblejas laikā:

” Article 3. Definition of Terms – Section 1 – Museum

A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.”

Kopsavilkumā jāsaka, ka ICOM Latvija sniegtais muzeja definīcijas piedāvājumu novērtējums iekļāvās kopējā komiteju vērtējumā, jo arī mēs par atbilstošākiem atzinām otro un trešo definīcijas variantu – skat. 3.grafiku. Arī mūsu biedru aktivitāte iekļaujas kopējā ainā – aptaujā piedalījās 33% mūsu komitejas biedru.

Citi raksti