Ceļš uz jauno muzeja definīciju – konsultācija Nr.3

Visi raksti

Sekojot ICOM Define darba plānam no 20. jūlija līdz 30. septembrim ICOM nacionālās un starptautiskās komitejas piedalījās muzeju definīcijas trešajā konsultācijā: atslēgvārdu un jēdzienu novērtējums.

Komitejas saskaņā trešās konsultācijas metodoloģiju tika lūgtas organizēt aptauju biedru starpā un, pamatojoties uz atsūtītajām atbildēm, iesniegt ICOM Define muzeja definīcijai būtisko atslēgvārdu un jēdzienu novērtējumu.

Komitejas sniedza savu novērtējumu terminiem, kuri saskaņā ar otrās konsultācijas rezultātiem atzīti kā būtiskiem starptautiskajai muzeju sabiedrībai, tas ir, tika norādīti vismaz 2% atbilžu. Šajā konsultācijas solī komitejas varēja papildināt terminu sarakstu, kā arī norādīt terminus, kurus tās nevar lietot savā valstī.

Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālās komitejas biedru aptauja noritēja no 10. augusta līdz 20. septembrim. Aptaujā piedalījās 25 ICOM Latvija biedri.

Pēc rezultātu apkopošanas ICOM Define tika iesniegts šāds Latvijas Nacionālās komitejas jaunajā muzeja definīcijā iekļaujamo atslēgvārdu un jēdzienu izvērtējums:

  1. Par visatbilstošāko jēdzienu, lai turpinātu teikumu: „Muzejs ir …” atzīts termins „institūcija” (institution).
  2. 5 atslēgvārdi/jēdzieni, kas vislabāk raksturo muzeju: „atvērts sabiedrībai” (open to the public), „bezpeļņas” (non-profit), „ilgtspējīgs” (sustainable), „profesionāls” (professional), „pieejams” (accessible).
  3. 5 atslēgvārdi/jēdzieni, kas vislabāk apraksta muzeja objektus/subjektus: „mantojums” (heritage), „materiāls/nemateriāls” (tangible/intangible), „zināšanas” (knowlwdge), „artefakti” (artefacts), „atmiņa” (memory).
  4. 6 atslēgvārdi/jēdzieni, kas vislabāk definē muzeja pamatdarbību vai funkcijas: „saglabā” (preserves), „pēta” (research), „komunicē” (communicates), „izstāda/eksponē” (displays/exibits), „izglīto” (educates), „dokumentē” (documents).
  5. 5 atslēgvārdi/jēdzieni, kas vislabāk apraksta, ko cilvēki muzejā iegūst: „zināšanas” (knowledge), „pieredze” (experience/experiental), „izpratne” (empthy/understanding), „emocijas” (emotion/emotional), „prieks/izklaide” (enjoyment/entertainment).
  6. 6 atslēgvārdi/jēdzieni, kas vislabāk definē muzeja sociālās vērstības: „kalpo sabiedrībai” (service to society), „pieejamība” (accessibility), „vērtības” (value/values), „ilgtspēja” (sustainability), „īstums” (authenticy), „dažādība” (diversity).
  7. 4 atslēgvārdi/jēdzieni, kas vislabāk definē muzeja mērķauditoriju, kā arī muzeja un mērķauditorijas attiecības: „publisks” (public/open to public), „sabiedrība” (community/society), „līdzdalība” (partnership/network), „kopdarbība” (participatory).

Latvijas Nacionālā komiteja neiesniedza terminus, kurus noraida kā nepielietojumus Latvijas muzejos.

Tika iesniegts viens priekšlikums – papildināt muzeja raksturojumu ar terminu un tā skaidrojumu: „Objektīvs – muzejam ir patiesi jāatspoguļo vēstures fakti” (Unbiased: The museum must truly reflect the facts of history).

Aptauja_apkopojums

Citi raksti

Izsludina pieteikšanos ICOM balvai

Līdz 30. aprīlim Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālās komiteja gaida Latvijas muzeju un muzeju speciālistu pieteikumus ikgadējai ICOM Latvija […]

Izziņota 2024. gada Muzeju nakts tēma

18.maijā Latvijas muzeji divdesmito reizi piedalīsies starptautiskajā Eiropas muzeju akcijā “Muzeju nakts”. Šogad akcijas tematika saistīta ar Starptautiskās Muzeju dienas […]