Ārtelpas paplašinājums

Visi raksti

2021. gadā ICOM Latvija aizsāka projektu Latvijas personību muzejos, lai fiksētu un dokumentētu aktuālo situāciju saistībā ar ainavas muzealizāciju. Savukārt šogad projektu turpināja konference un diskusija par muzeju ainavas muzealizācijas problēmām un iespējamiem risinājumiem.

Latvijas kultūras personībām veltītajos muzejos tikpat nozīmīgas kā iekštelpas ar ekspozīcijām un aktuālajām izstādēm, ir arī apkārtējā vide (dārzs, parks), kurā muzejs atrodas, jo ne reti tieši ainava bijusi nozīmīga radošās personības estētiskās uztveres un izpratnes veidošanā. Tā kalpojusi par būtisku inspirācijas avotu radošajam procesam. Ik pa laikam aktualizējas jautājums par muzejiem līdzās esošo ainavu izveidošanu un uzturēšanu. Lai risinātu šo jautājumu, 5. jūlijā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Majoros notika projekta „Personību muzeji un vide. Ainavu muzealizācija” II posms – konference, kurā bija aicināti uzstāties vides dizaina, dārzkopības un muzeja speciālisti, lai kopīgi diskutētu un meklētu atbildes uz jautājumu – vai ainava muzejam ir pievienotā vērtība vai slogs?

Dobeles Dārzkopības institūta direktore Inese Ebele aicināja ļaut dārzam ienākt mūsu dzīvēs, nebaidīties no nezināšanas un kļūdām, meklēt senos dārza plānus un sākt ar mazumiņu, kaut ko aptveramu un kompaktu, ļaujot dārzam augt un veidoties. Latvijā šobrīd ir lielas iespējas restaurēt vēsturiskos dārzus, jo pieejamas vēsturisko augļu koku un krūmu ģenētiskās analīzes. Tēmu par vēsturiskajiem dārziem Latvijā turpināja mežsaimniecības inženiere, ainavu dizainere Vineta Radziņa, dodot praktiskus padomus par iekštelpu un ārtelpu sasaisti vienotā ansamblī, pievēršot uzmanību ne tikai muzeja vēsturiskās ekspozīcijas veidošanai, bet tās turpinājumam dārzā un parkā. V. Radziņa norādīja arī uz būtiskākajām kļūdām mēģinot veidot 19. gadsimta dārzu 21. gadsimtā.

Par vēsturisko un laikmetīgo rožu šķirņu uzturēšanu, to iekļaušanu Latvijas personību muzeju veidotajos dārzos savā pieredzē, strādājot Rundāles pils muzejā, dalījās Lelde Ozola. Memoriālo muzeju apvienības direktore Rita Meinerte iepazīstināja ar unikāliem 20. gadsimta otrajā pusē izstrādātiem dārza un parka projektiem Raiņa muzejam Dunavas pagastā un A. Upīša muzejam Skrīveros, kuri, par laimi, līdz galam netika realizēti.

Konferences diskusiju daļā tika analizēti konkrēti muzeji, izplatītākās kļūdas, kādas muzeja darbinieki pieļauj, veidojot muzeja ārējo vidi. Tam, protams, ir savi attaisnojošie iemesli (zināšanu, laika un resursu trūkums), tomēr konferences rezumējumā tika fiksēti daži secinājumi un atziņas:

  • Izstrādāt praksē un situācijas analīzē balstītas rekomendācijas personību muzeju ainavas muzealizācijas pamatprincipiem.
  • Izstrādāt un dokumentēt muzeja apkārtējās ainavas vīziju.
  • Kritiski izvērtēt jaunu augu iekļaušanu vēsturiskajā ainavā.
  • Neskatoties uz finanšu un cilvēkresursu trūkumu, nebaidīties sapņot.

Projekts tiek īstenots pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumam.

Konferences vadītāja, ICOM Latvija valdes locekle Antra Medne

Citi raksti