Par mums
 
 
Aktualitātes
 
 
Valde
   
 
Pievienojaties mums
 
 
Dokumenti
 
 
Saites
 
 
Arhīvs
 
 
Kas var kļūt par ICOMs Latvijas Nacionālās komitejas biedru?
 
Biedrībā var iestāties ikviens ICOM Statūtiem atbilstošs Latvijas muzeja darbinieks, institūcija, kuru ICOM atzīst par muzeja definīcijai atbilstošu.

Biedru kategorijas:

- individuālie biedri – strādājoši vai pensionējušies muzeja speciālisti vai citas personas, kas sniedz savus pakalpojumus un zināšanas muzejiem un muzeju sabiedrībai;
- institucionālie biedri – muzeji vai citas institūcijas, kas atbilst muzeja definīcijai;
- studenti – personas, kas apgūst ar muzeju darba specifiku saistītu akadēmisku programmu;
- goda biedri – personas, kuras sniegušas īpašus pakalpojumus starptautiskajai muzeju darbinieku saimei vai ICOM.
- atbalstītāji – personas vai institūcijas, kuras būtiski atbalsta ICOM gan finansiāli, gan citādā veidā, veicinot sabiedrības interesi par muzejiem un starptautisko sadarbību.
Kā iestāties ICOM Latvijas Nacionālajā komitejā?
 
Lūdzam personas un institūcijas, kuras vēlas kļūt par ICOM Latvijas Nacionālās komitejas biedru, sazināties ar Biedrības sekretārei (Daina Ratniece, tel. 67330304, daina.ratniece@km.gov.lv).
 
Jauno biedru pieteikumu tiek pieņemti no 1.decembra līdz nākamā gada 31. janvārim. Pēc norādītā datuma pieteikumi netiek pieņemti.
 
ICOM Latvijas Nacionālās komitejas biedra naudas maksa ir:

Individuālajiem biedriem:

- Strādājošiem – EUR 70,00
- Pensionāriem un studentiem – EUR 28,00

Institucionālajiem biedriem (atkarībā no muzeja budžeta gadā):

- Līdz 30 000 EUR = 300,00 EUR (3 kartes)
- 30 000-100 000 EUR= 350,00 EUR(4 kartes)
- 100 000 – 1 000 000 EUR = 470,00 EUR (5 kartes)
- 1 000 000 – 5 000 000 EUR =570,00 EUR (6 kartes)

Biedra nauda ir jāsamaksā no 1.decembra līdz nākamā gada 31. janvārim. Ja maksājums līdz norādītajam datumam netiek veikts, tad biedrības biedra statuss tiek zaudēts.

Rekvizīti:

Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja
Smilšu iela 20, Rīga, LV-1050
Reģ,.Nr. 40008121073
SEB Unibanka
LV50UNLA0050012043956

Par nepieciešamību veikt izmaiņas ICOM dokumentos (uzvārda, darba vietas, adreses, e-pasta, starptautiskās komitejas nomaiņa u.c.) lūdzu informēt ICOM Latvijas Nacionālās komitejas valdes sekretāri Dainu Ratnieci (daina.ratniece@km.gov.lv, adrese: Z. A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, tel. 67330304).
Kādi ir ICOM biedra pienākumi?
 
ICOM biedra pienākums ir savā profesionālajā darbībā ievērot ICOM Ētikas kodeksu un darboties saskaņā ar Statūtiem.
 
Kādas ir ICOM biedra privilēģijas?
 
- ICOM biedra karte ļauj apmeklēt muzejus bez maksas visā pasaulē (lūdzam ņemt vērā, ka ir izņēmumi – muzeji, kuros ICOM karšu īpašniekiem nav brīva ieeja).
- Iespēja darboties ICOM Starptautiskajās komitejās, veicinot savu profesionalitāti.
- Iespēja sadarboties ar muzeju profesionāļiem un muzejiem citās valstīs.
- Iespēja saņemt ICOM finansiālu atbalstu profesionālajai darbībai, kas tiešā veidā saistīta ar ICOM.