Par mums
 
 
Aktualitātes
 
 
Valde
 
 
Biedri
 
 
Dokumenti
 
 
Saites
 
 
Arhīvs
 
 
Atskats uz ikgadējo ICOM ICME konferenci Tartu, Igaunijā
 
Šoruden, no 9. līdz 12. oktobrim, jaunajā Igaunijas Nacionālajā muzejā, Tartu, notika Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) Starptautiskās etnogrāfijas muzeju un kolekciju komitejas (ICME) ikgadējā konference. Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda un ICOM Latvija atbalstam, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēsturniecei Austrai Ziļickai bija iespēja piedalīties šajā konferencē un dalīties ar savu pieredzi par pētniecību un tās komunikāciju brīvdabas muzejā. Šī gada konferences tēma “Re-imagining the Museum in the Global Contemporary” latviski, šķiet, vislabāk tulkojama aprakstoši – konferences dalībnieki bija aicināti no jauna iztēloties, kas (un kāds) ir un varētu tapt muzejs, stāvot ar abām kājām globalizētajā un laikmetīgā modernajā pasaulē. Kalambūriskais, grūti tulkojamais konferences nosaukums sevī ietver gan pamatīgu pašanalīzi, gan vērtējošu skatu. Un patiesi varēja dzirdēt ne vien dažāda vieda pieredzes stāstus, risinot globālas un lokālas problēmas dažādos muzejos, bet arī patiesu paškritiku un nopietnas diskusijas.

    
Austra Ziļicka. Fotogrāfs Aivo Pölluäär.
 

 
Starptautiskās Muzeju padomes Vēsturisko ēku muzeju starptautiskā komitejas (ICOM DEMHIST) gadskārtējais seminārs

„Memorial Spaces in Museological Contexts”

 
Seminārs notiek no 2019. gada 2. līdz 4. maijam Gimaraišas hercoga pilī, Portugālē. Semināra darbs plānots trīs sesijās, un to dalībnieki mēģinās rast atbildes uz jautājumiem saistībā ar memoriālās telpas interpretāciju, piedāvājumu apmeklētājiem un jauninājumu ieviešanu memoriālajā telpā.

Papildus informācija un reģistrācija: icom.seminar2019@gmail.com

Semināra organizētāji aicina pieteikt ziņojumus līdz 2018. gada 30. decembrim.

    
Lasīt vairāk:
 

 
ICOM LNK brauciens uz Kijevas muzejiem.
 
No 27. – 30. septembrim Starptautiskās muzeju padomes Latvijas nacionālās komitejas biedru grupa 17 cilvēku sastāvā devās uz Ukrainu, lai apmeklētu Kijevas muzejus. Tā kā lielākā daļa braucēju savā pamatdarbā ir memoriālo jeb personību muzeju darbinieki, Kijevas muzeju programma tika veidota ar literāri muzikālu ievirzi.

    
Lasīt vairāk:
 
Fotogrāfijas autore – Anna Peršteina
 

 
ICOM ICLCM konference pirmoreiz Latvijā
 
No 3. līdz 7.augustam Rīgā un Jūrmalā notika starptautiska konference “Personība un laiks muzeja ekspozīcijā”, kuru rīkoja Starptautiskās Muzeju padomes Literatūras un Komponistu muzeju starptautiskā komiteja (ICOM ICLCM) sadarbībā ar Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālo komiteju (ICOM LNK)..

    
Kaspara Zalāna fotogrāfija
Lasīt vairāk:
 

 
ICOM 84. Konsultatīvā padome un 33. Ģenerālā asambleja, 6. – 8. jūnijs, Parīze.
 
6. jūnijā notika gadskārtējās ICOM Nacionālo komiteju un ICOM Starptautisko komiteju tikšanās. Nacionālo komiteju sēdē tika sniegti pārskati par dažādām tēmām, piemēram, ICOM SEE (ICOM Reģionālā alianse – Dienvidaustrumeiropas muzeju alianse) priekšsēdētāja Goranka Horjan informēja par projektu STORAGE RE-ORG, kas organizēts sadarbībā ar ICOM Slovēnija un ICOM Horvātija. Projekts uzsākts, lai risinātu samilzušās kolekciju saglabāšanas un dokumentēšanas problēmas Zagrebas Etnogrāfiskajā muzejā.
    
Lasīt vairāk:
 

 
Gadskārtējā ICOM CAMOC konference Frankfurtē, Vācijā.
 
Pilsētas muzeju komitejas (CAMOC) konference šogad notika Frankfurtē pie Mainas no 4. līdz 5. jūnijam. Konferencē piedalījās 63 dalībnieki no 30 valstīm. Latvijas muzeji konferencē tika pārstāvēti ar Ingas Sarmas referātu “Jūrmalas pilsētas muzejs – šodienas uzdevumi un nākotnes izaicinājumi”.
    
Referē Jūrmalas pilsētas muzeja vēsturniece Inga Sarma.
    
Lasīt vairāk:
 

 
Starptautiskā Muzeju diena-2018 un Eiropas Muzeju nakts-2018
 
Kopš 1977. gada muzeji visā pasaulē ik gadu 18.maijā atzīmē Starptautisko Muzeju dienu.

Četrpadsmito reizi Latvijas muzeji 19.maijā piedalīsies Eiropas akcijā Muzeju nakts.


Lasīt vairāk:
 

 
ICOM Latvijas Nacionālās komitejas balva par starptautisko sadarbību 2017. gadā
 
Šogad ICOM LNK valde izlēma pārkāpt nerakstīto likumu, ka ICOM LNK balva ir retrospektīvs iepriekšējā gada sasniegumu novērtējums, un piešķirt apbalvojumu par 2017. un arī 2018. gada labajiem un ļoti pamanāmajiem darbiem.
    
Lasīt vairāk:
 

 
2017. gada rudenī divdesmit Starptautiskās muzeju padomes Latvijas nacionālās komitejas biedri apmeklēja Polijas galvaspilsētas Varšavas muzejus.
 
Lasīt vairāk:
 
LNK ICOM biedri Varšavā.
 
Fotogrāfe Ināra Rumbina
 

 
CAMOC gadskārtējā konferencē “Pilsētu muzeji un apstrīdētās urbānās vēstures”
 
Inga Sarma, Jūrmalas pilsētas muzeja vēsturniece piedalījās CAMOC gadskārtējā konferencē “Pilsētu muzeji un apstrīdētās urbānās vēstures”, kas notika Mehiko, Meksikā no 30. oktobra līdz 1. novembrim un pārstāvēja Latviju ar referātu “Izstāstīt neizstāstāmo. Jūrmalas pieredze”.ziņojumi.
 
Lasīt vairāk:
 
CAMOC Mehiko grupa.
 
Fotogrāfe Jessica Wood
 

 
 
„Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāju kultūras mantojums
  Latvijas muzejos”

 
   Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK) sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas muzeju šī gada 27.oktobrī organizēja semināru „Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāju kultūras mantojums Latvijas muzejos”.

Lasīt vairāk:     Semināra programma:
 
 
  

 
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Minskas muzejiem.
 

2016. gadā no 21.-23. septembra biedrība ICOM LNK ar Jankas Kupalas Literatūras muzeja direktora vietnieces Natālijas Stribuļskas palīdzību īstenoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Minskas muzejiem.

Lasīt vairāk:

 
 

  


 
 
2017.gada 12.janvārī Latvijas Kara muzejā notika ICOM LNK gada kopsapulce
 
Lasīt vairāk kopsapulces protokolā:   
 

 
ICOM 24. ģenerālā konference
 

  2016. gadā no 3.-9. jūlijam Milānā notika ICOM 24. ģenerālā konference, kuras ietvaros tika organizētas visu starptautisko komiteju konferences kā arī, ekskursijas un bagāta kultūras programma.
Tika ievēlēta jauna valde ar Suay Aksoy kā jauno priekšsēdētāju.

Apstiprināts arī jauns ICOM logo: icom.museum/news

Un te daži foto no konferences: photos
 
Piešķirta ICOM LNK balva
 

 Piešķirta ICOM LNK balva "Par starptautisko sadarbību – 2015"

ICOM LNK gadskārtējo balvu – dāvanu karti grāmatu iegādei EUR 150 apmērā ir saņēmis Cēsu Vēstures un mākslas muzejs par izstādi „VIDZEMES BRUŅNIECĪBA UN LATVIJĀ”

Izstāde tapusi, sadarbībā ar Rundāles pils muzeju un Baltijas bruņniecības apvienību Vācijā. 
2016.gada 18. maijā un 21. maija vakarā muzeju durvis visā Latvijā bija atvērtas muzeju viesiem!
 
 
 

 
Baltijas muzeju tīkls
 
Baltijas muzeju tīkls - sasaiste starp profesionāliem muzejiem, kas nodarbojas ar jautājumiem par Baltijas kultūru un vēsturi, ievērojot ICOM standartus.

Gotlandes muzejs, izmantojot Zviedrijas Mākslas padomes finansējumu, ir uzsācis projektu, kura mērķis ir izveidot vietu, kur apmainīties ar zināšanām un pieredzi starp muzejiem ap Baltijas jūru. Tīkls darbojas, izmantojot kontaktus " reālajā dzīvē ", kā arī izmantojot sociālos tīklus (piemēram, emuārus un Facebook), ko varētu izmantot mijdarbībai, sadarbībai, ziņu apritei un zināšanu un prasmju apmaiņai.

Gotlandes muzejs cer, ka šis tīkls būs sākums ilgtermiņa savstarpējai sadarbībai starp Baltijas loka muzejiem.

Vairāk: balticmuseums.ning.com
 
 
 
Seminārs "Memoriālo muzeju restaurācijas problēmas un risinājumi"
 
 Memoriālo muzeju apvienība un Latvijas memoriālo muzeju darbinieku I C O M apakškomiteja 26.novembrī Ojāra Vācieša muzejā rīkoja semināru "Memoriālo muzeju restaurācijas problēmas un risinājumi".
 
Lasīt vairāk:
 
 
 
Aizvadīta vienpadsmitā „Muzeju nakts”.
 
16. maijā Rīgā un visos Latvijas reģionos jau vienpadsmito reizi tūkstošiem apmeklētājus pulcinājusi akcija „Muzeju nakts”. Akcijas organizētāji ir apkopojuši apmeklētības statistiku.
 
 Šā gada „Muzeju nakts” pasākumu tematika bija veltīta Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai. Ar dzejnieku daiļradi vai biogrāfiju saistītu programmu bija pieteikuši 136 muzeji, kā arī vairāk kā 30 citas ar kultūrvēsturisko mantojumu saistītas institūcijas – to vidū Latvijas Republikas Saeima, Ministru kabinets, Valsts prezidenta Kanceleja, Rīgas dome, bibliotēkas un skolas.
Lasīt vairāk: 
 
Plašāka informācija par Muzeju nakti meklējama: www.muzeju-nakts.lv
 
    
 
 
 
Seminārs „Fiziskais priekšmets – muzeju ikdiena vai pagātne?”
 
  Biedrība ICOM Latvijas Nacionālā komiteja, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība un Jūrmalas pilsētas muzejs 2014. gada 6. novembrī rīkoja mācību semināru

„Fiziskais priekšmets – muzeju ikdiena vai pagātne?”

   Mācību seminārs tika veltīts vienam no šodienas muzeju darbības būtiskiem aspektiem – oriģinālā fiziskā priekšmeta statusam mūsdienu muzejā.

   Semināra mērķis ir aizsākt Latvijas muzeju profesionāļu vidē teorijā un praksē pamatotu diskusiju par fiziskā priekšmeta dažādajām prezentācijas iespējām, kas palīdzētu muzeju profesionāļiem pieņemt lēmumus, projektējot jaunas muzeju ekspozīcijas un izstādes.

Lasīt vairāk: 

Semināra programma:
 
 
 
Piešķirta ICOM LNK Balva par starptautisko sadarbību 2013.gadā.
 
Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālās komitejas valde ir piešķīrusi gadskārtējo Balvu par starptautisko sadarbību 2013.gadā.

Starptautiskā Muzeju dienas ietveros to saņēma Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” kolektīvs.

Balva piešķirta par radošu sadarbību 2013.gadā ar Norvēģijas un Krievijas kolēģiem, kuras rezultātā tapusi novatoriska izstāde „Norvēģu rakstnieks Henriks Ibsens-Rūdolfa Blaumaņa viesis „Braku sētā” jeb „Pēr Gint, tu melo!”.

 
 
 
Muzeju diena un Muzeju nakts klāt!
 
Jau trīsdesmit septīto reizi 18. maijā tiek atzīmēta Starptautiskā Muzeju diena – tradīcija, ko Starptautiskā Muzeju padome (ICOM) uzsāka 1977. gadā. Latvijas muzejos šos profesionālos svētkus svin kopš 1978. gada – muzeji atklāj jaunas ekspozīcijas un izstādes, rīko speciālus pasākumus.

Lasīt vairāk: 


17. maijā jau desmito reizi visā Latvijā ar daudzveidīgām aktivitātēm notiks akcija
„Muzeju nakts”, kuras devīze ir: „Sarkanā krāsa – dzintars”.

Lasīt vairāk:
 
 
ICOM LNK gada sapulce
 
2013.gada 28.novembrī notika Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komitejas gadskārtējā kopsapulce, kuras laikā atskatījāmies uz biedrības paveikto 2013.gadā, kā arī tika iezīmēta perspektīva nākamajam gadam. Tika iegūta informācija par biedrības sastāvu un biedru naudas nomaksas kārtību parejot uz eiro. Izvirzot divus jaunus kandidātus notika arī biedrības valdes vēlēšanas – balsu saskatīšanas rezultātāta tika konstatēts, ka nākošos trīs gadus valdes sastāvs nemainās. . . . > lasīt vairāk
 
 
Antra Medne par memoriālo muzeju apakškomitejas darbību 2013.gadā
 
 
 
Beigusies 23. ICOM Ģenerālā konference
 
Museums (memory + creativity = social change) kura notika no 10.-17.augustam Brazīlijā, Riodežaneiro.

Vairāk lapā:
icom.museum/ ... 23rd-icom-general-conference/
un
icommunity.icom.museum/ ... icom-rio-2013

ICOM Ģenerālajā konferencē Riodežaneiro ( Brazīlija) Latviju pārstāvēja divas ICOM Latvijas Nacionālās komitejas locekles – Inta Baumane un Antra Medne.


Attēlā: no kreisās: Inta Baumane (Jūrmalas pilsētas muzejs, pārstāv ICOM Reģionālo muzeju komiteju), Antra Medene ( Čaka muzejs, pārstāv ICOM Literatūras muzeju komiteju) un Solvita Lapiņa (Čaka muzejs).

Mūsu ICOM biedres bija klāt konferences plenārsēdēs, diskusijās un kuluāru sarunās, kā arī piedalījās ICOM Izpildkomitejas un Konsultatīvās komitejas vēlēšanās. Inta Baumane vienlaikus piedalījās arī ICOM Reģionālo muzeju komitejas (ICR) sēdēs, bet Antra Medne – ICOM Literatūras muzeju komitejas (ICLM) darbā. Katrai no viņām ir savi īpašie iespaidi par Brazīlijas muzejiem, dabu un cilvēkiem, bet abas ir pārliecinātas, ka konference ir paplašinājusi un nostiprinājusi sakarus ar kolēģiem dažādās valstīs.

Nākošā Ģenerālā konference 2016. gadā notiks Itālijā, Milānā, uz kuru droši vien brauksim kuplākā skaitā!
 
 
Muzejs un pieminēšana!
Šai tematikai bija veltīts seminārs, kas 12.septembrī norisinājās nesen atjaunotajā
Oskara Kalpaka piemiņas muzejā „Airītes”.

 
Reflektējot par piemiņas muzealizēšanu, referenti ( I.Knoka) aizklīda pat 500 gadu senā pagātnē, kad renesanses dzejnieka Petrarkas kaķa mūmija pulcināja simtiem viņa daiļrades cienītāju, lai tie savām acīm raudzītos uz vidi un uz dzīvnieku, ko mīlestībā un sāpēs uzlūkojis ģēnijs. Ilze Knoka uzsvēra, ka tas, iespējams, ir vissenākais mums zināmais memoriālais muzejs. Līdz tam un arī pēc tam daudz ierastāk un saprotamāk bija doties reliģiska rakstura svētceļojumos. . . . > lasīt vairāk
 
 
„Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā”
 

 Memoriālo muzeju apvienība, Rakstniecības un mūzikas muzejs un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar ICOM Latvijas Nacionālo komiteju 2012.gada 18.oktobrī organizēja radošo semināru „Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā”.

Semināra uzmanības lokā ar tekstuālu avotu prezentāciju saistīto ekspozīciju projektēšanas specifika dažādās muzeālās ekspozīcijās (priekšmeta īpatnības; zīmes un priekšmeta īpašās attiecības, ekspozīcijas vēstījums utt.): memoriālos muzejos, rakstniecības muzejos, grāmatniecības muzejos u.c.

Semināra darba gaitā notika domu apmaiņa – dalīšanās pieredzē, iecerēs un teorētiskajās zināšanās

– par literāro manuskriptu, dokumentu, iespieddarbu u.c. rakstveida avotu jēgpilnas eksponēšanas metodēm un tehniskajām iespējām to satura padziļinātai atklāsmei,

– par jaunu ekspozīciju izveidi, plānošanu, nepieciešamību un alternatīvām,

– par eksponātu saglabātības jautājumiem un nosacījumiem materiālu izstādīšanai.

SEMINĀRA PROGRAMMA:

MEISTARKLASES PROGRAMMA:


 
 
Franču lektori Rīgā
 

 Francijas institūts Latvijā sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un ICOM Latvijas Nacionālo komiteju, ir uzaicinājis četrus Francijā atzītus muzeju ekspertus, lai sniegtu lekcijas par dažādiem muzeju darba aspektiem, kā arī lai tiktos ar Latvijas muzeju darbiniekiem.

 Pirmā lekcija notika 12. aprīlī. Lektors
Marks Plockī (Marc Plocki), kas ilgstoši vadījis darbu ar apmeklētājiem Orsē muzejā Parīzē, dalījās savā pieredzē un pastāstīja, kā pēdējo divdesmit gadu laikā attīstījies muzeju darbs ar apmeklētājiem.

 Otrā lekcija notika 19. aprīlī. Katrīna Derosjē-Pušū (Catherine Derosiet-Pouchous), Luvras muzeja producēšanas direkcijas Audivizuālās, kino un multimediju izdevumu nodaļas vadītāja, iepazīstināja ar unikālo un bagāto filmu producēšanas darbu Luvras muzejā.

 Pjērs Korziliuss (Pierre Korzilius), kas vadījis Orsē muzeja koncertzāli no 1997. līdz 2010. gadam, lekcijā 10. maijā iepazīstināja ar to, ko nozīmē īstenot izrāžu, koncertu un kino pasākumu programmu muzejā ar izteiktu māksliniecisko identitāti.


 Šo ciklu, ar lekciju 24. maijā, noslēdza Emanuela Erāna (Emmanuelle Héran), krājumu glabātāja un atbildīgā par zinātnisko darbu Francijas nacionālo muzeju apvienībā, noslēgs šo ciklu ar lekciju 24. maijā, to veltot muzeju zinātniskajam darbam un ar to saistītajām problēmām, jo īpaši muzejos, kuri pārskata savu misiju un lomu.


 
 
Starptautiskā konference
„Muzeji - Baltijas pagātnes un tagadnes vienotāji”

 
 Biedrība ICOM Latvija un Baltijas pilsētu savienības Kultūras komisija sarīkoja starptautisku konferenci „Muzeji - Baltijas pagātnes un tagadnes vienotāji”, kas notika 2011. gada 3. un 4. oktobrī Rīgā un Tukumā. Konference tika organizēta sadarbībā ar Mākslas muzeju „Rīgas Birža”, Tukuma muzeju un Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību.

Konferences mērķis - sekmēt ideju un pieredzes apmaiņu, veidojot mūsdienīgu muzeju vēsturiskā, pielāgotā vai jaunradītā vidē.

Konferences programma:
 
 
Konference „Muzeja valoda”, 2011.gada 12.aprīlī
 
 2011. g. 12.aprīlī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Torņa zālē notika konference „Muzeja valoda”, kas veltīta Latvijas Kultūras akadēmijas Muzeoloģojas maģistrantūras desmitgadei. To rīkoja Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība sadarbībā ar Latvijas ICOM.

vairāk informācijas:      programma:
 
 
Beigusies 25. Ģenerālā asambleja un 23. Ģenerālā Konference Šanhajā.  
Ģenerālās konferences tēma bija : Muzeji un harmoniska sabiedrība. Ikviena ICOM Starptautiskā komiteja tā vai citādi risināja jautājumus, kas pakārtoti šai tematikai.

LNMM Ārzemju mākslas muzeja vadītājas Daigas Upenieces iespaidi par konferenci Ķīnā
 
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un ICOM Latvijas Nacionālā komiteja. organizēja tikšanos ar Luksemburgas Nacionālā vēstures un mākslas muzeja direktoru Dr. Mišelu Polferu
Tā notika 2010.gada 7.maijā Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā. Luksemburgas Nacionālajā vēstures un mākslas muzejā (Musée national d'histoire et d'art Luxembourg, MNHA) atklās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādi „Simbolisma laikmets. Latvijas māksla 19. – 20.gadsimta mijā”, kura no 9.jūnija līdz 19.septembrim būs skatāma Briseles Rātsnama (Hôtel de Ville) izstāžu zālē. Gatavojot šo nozīmīgo projektu, Rīgā ieradās Luksemburgas Nacionālā vēstures un mākslas muzeja direktors, ICOM Luksemburga prezidents, Dr. Mišels Polfers (Michel Polfer). Viņa vizītes laikā tika organizēta speciālas tikšanās ar muzeju speciālistiem un mākslas cienītājiem Latvijā. Polfera kungs iepazīstināja ar savu vadīto muzeju, kas kopš 2002.gada ir atvērts apmeklētājiem pēc rekonstrukcijas. Viesis pastāstīja arī par citiem nozīmīgākajiem Luksemburgas muzejiem – Modernās mākslas muzeju (MUDAM), Nacionālo dabas muzeju, Luksemburgas pilsētas mākslas muzeju (la Villa Vauban) un citiem. Informācija par mazās, bet pieredzes bagātās valsts intensīvo darbību muzeju nozarē bija jauna pieredze starptautiskajā sadarbībā.
 
 
ICOM Latvijas Nacionālās komitejas ārkārtas sapulce
ICOM Latvijas Nacionālās komitejas valde 2009. gada 12. oktobrī sasauca ārkārtas sapulci, lai lemtu par atklāto vēstuli ICOM vadībai un nacionālajām komitejām
 
 
Kultūras programmas “Nacionālā muzeju krājuma papildināšana un pieejamības veicināšana” 2009. gada rezultāti
 
 
PIRMĀS KĀRTAS rezultāti
 Atbalstīto muzejisko priekšmetu iepirkumu projektu saraksts
 Atbalstīto muzeju pieejamības veicināšanas projektu saraksts
OTRĀS KĀRTAS rezultāti
 Atbalstīto muzejisko priekšmetu iepirkumu projektu saraksts
 Atbalstīto muzeju pieejamības veicināšanas projektu saraksts
 
 
Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola Ķēdaiņos
No 12. Līdz 18. jūlijam Ķēdaiņos notika sestā Baltijas Muzeoloģijas skola – starptautisks muzeju darbinieku tālākizglītības projekts, kas tapis sadarbojoties Latvijas Muzeju valsts pārvaldei, Lietuvas un Igaunijas Kultūras ministrijām. Projektu, kā vienmēr, atbalstīja ICOM Eiropa reģionālā komiteja un ICOM Latvija Nacionālā komiteja.
Atbilstoši aktuālajai situācijai, šī gada skolas tēma – „Pārmaiņu vadība muzejos”. Savā pieredzē un zināšanās dalījās pasaules mēroga autoritāte Liverpūles Nacionālo muzeju direktors un ICOM Starptautiskās muzeju menedžmenta (INTERCOM ) komitejas prezidents Deivids Flemings un ICOM Latvija bijusī priekšsēdētāja, Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola. Teorētiskās zināšanas papildināja muzeju apmeklējumi, diskusijas par tur redzēto un mēģinājumi iezīmēt šo muzeju attīstības vīziju nākotnē.
Skolā piedalījās 38 dalībnieki no visām Baltijas valstīm, t.sk. 7 ICOM Latvija Nacionālās komitejas biedri. Nākamā Baltijas Muzeoloģijas skola paredzēta Latvijā 2010. gada vasarā.
 
Parīzē no 8. - 11. jūnijam notika ICOM ikgadējā konference
(http://icom.museum/june_meetings2009.html), kurā piedalījās ICOM Latvijas NK priekšsēdētāja Ginta Gerharde-Upeniece un ICOM Latvijas NK sekretāre Gundega Dreiblate.
 Gundegas Dreiblates raksts "Kā ekonomiskā krīze ietekmē muzejus ?"
 Gintas Gerhardes-Upenieces raksts "Tradīcijas. Pārmaiņas. Izaicinājumi."
 
 
2009. gada 29. aprīlī Valmierā
notika starptautiska konference „Kultūras mantojums: muzeji, bet ne tikai ...”
 Vairāk par to pastāsta LNK valdes priekšsēdētāja Ginta Gerharde-Upeniece