Par mums
 
 
Aktualitātes
 
 
Valde
 
 
Biedri
 
 
Dokumenti
 
 
Saites
 
 
Arhīvs
 
 
Reģistrācija Starptautiskās muzeju padomes 25. Ģenerālajai konferencei Kioto (Japāna).
 
Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja aicina biedrus izmantot iespēju reģistrēties 25. ICOM Ģenerālajai konferencei līdz 2019. gada 30. aprīlim par samazinātu dalības maksu.

Sīkāka informācija pieejama šeit:

https://icom.museum/en/news/the-registrations-for-icom-kyoto-2019-are-open/
 

 
Starptautiskās Muzeju padomes
Pilsētu muzeju starptautiskā komitejas (ICOM CAMOC)
gadskārtējais seminārs ”Towards a City Museum Watch”

 
Seminārs notiks no 2019. gada 3. līdz 4. maijam Lisabonas muzejā, Portugālē. Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar ICOM Portugāles Nacionālo komiteju un Muzeja definīcijas, perspektīvu un potenciāla pastāvīgo komiteju (ICOM MDPP). Semināra dalībnieki mēģinās rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar pilsētu muzeju darba jaunajiem virzieniem un definīcijām.
Ar pamatreferātu uzstāsies ICOM MDPP priekšsēdētāja Jette Sandahl (Dānija).
Semināra organizētāji aicina pieteikt ziņojumus, kā arī pieteikties ceļa izdevumu stipendijām līdz 2019. gada 6. martam.
Informācija par semināru:
Ziņojuma pieteikuma forma:
 

 
Kas un kā var iestāties ICOM Latvijas Nacionālajā komitejā?
Biedra naudas apjoms un samaksas termiņš.

 

Lūdzam personas un institūcijas, kuras vēlas kļūt par ICOM Latvijas Nacionālās komitejas biedru, sazināties ar Biedrības sekretāri (Daina Ratniece, tel. 67330304, daina.ratniece@km.gov.lv).

Jauno biedru pieteikumu tiek pieņemti no 1.decembra līdz nākamā gada 31. janvārim. Pēc norādītā datuma pieteikumi netiek pieņemti.

2019. gadā ICOM Latvijas Nacionālās komitejas biedra naudas maksa ir:

Individuālajiem biedriem:

- Strādājošiem – EUR 70,00
- Pensionāriem un studentiem – EUR 28,00

Institucionālajiem biedriem (atkarībā no muzeja budžeta gadā):

- Līdz 30 000 EUR = 300,00 EUR (3 kartes)
- 30 000-100 000 EUR= 350,00 EUR(4 kartes)
- 100 000 – 1 000 000 EUR = 470,00 EUR (5 kartes)
- 1 000 000 – 5 000 000 EUR =570,00 EUR (6 kartes)

Biedra nauda ir jāsamaksā no 1. decembra līdz nākamā gada 31. janvārim. Ja maksājums līdz norādītajam datumam netiek veikts, tad biedrības biedra statuss tiek zaudēts.

Rekvizīti:

Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja
Smilšu iela 20, Rīga, LV-1050
Reģ,.Nr. 40008121073
SEB Unibanka
LV50UNLA0050012043956

Par nepieciešamību veikt izmaiņas ICOM dokumentos (uzvārda, darba vietas, adreses, e-pasta, starptautiskās komitejas nomaiņa u.c.) lūdzu informēt ICOM Latvijas Nacionālās komitejas valdes sekretāri Dainu Ratnieci (daina.ratniece@km.gov.lv, adrese: Z. A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, tel. 67330304).
 

Lasīt vairāk:
 

 
ICOM LNK kopsapulce.
 
2019. gada 17. janvārī Latvijas Kara muzejā, Rīgā notika biedrības biedru kopsapulce.


Lasīt vairāk:
 

 
Atskats uz ikgadējo ICOM ICME konferenci Tartu, Igaunijā
 
Šoruden, no 9. līdz 12. oktobrim, jaunajā Igaunijas Nacionālajā muzejā, Tartu, notika Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) Starptautiskās etnogrāfijas muzeju un kolekciju komitejas (ICME) ikgadējā konference. Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda un ICOM Latvija atbalstam, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēsturniecei Austrai Ziļickai bija iespēja piedalīties šajā konferencē un dalīties ar savu pieredzi par pētniecību un tās komunikāciju brīvdabas muzejā. Šī gada konferences tēma “Re-imagining the Museum in the Global Contemporary” latviski, šķiet, vislabāk tulkojama aprakstoši – konferences dalībnieki bija aicināti no jauna iztēloties, kas (un kāds) ir un varētu tapt muzejs, stāvot ar abām kājām globalizētajā un laikmetīgā modernajā pasaulē. Kalambūriskais, grūti tulkojamais konferences nosaukums sevī ietver gan pamatīgu pašanalīzi, gan vērtējošu skatu. Un patiesi varēja dzirdēt ne vien dažāda vieda pieredzes stāstus, risinot globālas un lokālas problēmas dažādos muzejos, bet arī patiesu paškritiku un nopietnas diskusijas.

    
Austra Ziļicka. Fotogrāfs Aivo Pölluäär.
 

 
Starptautiskās Muzeju padomes Vēsturisko ēku muzeju starptautiskā komitejas (ICOM DEMHIST) gadskārtējais seminārs

„Memorial Spaces in Museological Contexts”

 
Seminārs notiek no 2019. gada 2. līdz 4. maijam Gimaraišas hercoga pilī, Portugālē. Semināra darbs plānots trīs sesijās, un to dalībnieki mēģinās rast atbildes uz jautājumiem saistībā ar memoriālās telpas interpretāciju, piedāvājumu apmeklētājiem un jauninājumu ieviešanu memoriālajā telpā.

Papildus informācija un reģistrācija: icom.seminar2019@gmail.com

Semināra organizētāji aicina pieteikt ziņojumus līdz 2018. gada 30. decembrim.

    
Lasīt vairāk:
 

 
ICOM LNK brauciens uz Kijevas muzejiem.
 
No 27. – 30. septembrim Starptautiskās muzeju padomes Latvijas nacionālās komitejas biedru grupa 17 cilvēku sastāvā devās uz Ukrainu, lai apmeklētu Kijevas muzejus. Tā kā lielākā daļa braucēju savā pamatdarbā ir memoriālo jeb personību muzeju darbinieki, Kijevas muzeju programma tika veidota ar literāri muzikālu ievirzi.

    
Lasīt vairāk:
 
Fotogrāfijas autore – Anna Peršteina
 

 
ICOM ICLCM konference pirmoreiz Latvijā
 
No 3. līdz 7.augustam Rīgā un Jūrmalā notika starptautiska konference “Personība un laiks muzeja ekspozīcijā”, kuru rīkoja Starptautiskās Muzeju padomes Literatūras un Komponistu muzeju starptautiskā komiteja (ICOM ICLCM) sadarbībā ar Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālo komiteju (ICOM LNK)..

    
Kaspara Zalāna fotogrāfija
Lasīt vairāk:
 

 
ICOM 84. Konsultatīvā padome un 33. Ģenerālā asambleja, 6. – 8. jūnijs, Parīze.
 
6. jūnijā notika gadskārtējās ICOM Nacionālo komiteju un ICOM Starptautisko komiteju tikšanās. Nacionālo komiteju sēdē tika sniegti pārskati par dažādām tēmām, piemēram, ICOM SEE (ICOM Reģionālā alianse – Dienvidaustrumeiropas muzeju alianse) priekšsēdētāja Goranka Horjan informēja par projektu STORAGE RE-ORG, kas organizēts sadarbībā ar ICOM Slovēnija un ICOM Horvātija. Projekts uzsākts, lai risinātu samilzušās kolekciju saglabāšanas un dokumentēšanas problēmas Zagrebas Etnogrāfiskajā muzejā.
    
Lasīt vairāk:
 

 
Gadskārtējā ICOM CAMOC konference Frankfurtē, Vācijā.
 
Pilsētas muzeju komitejas (CAMOC) konference šogad notika Frankfurtē pie Mainas no 4. līdz 5. jūnijam. Konferencē piedalījās 63 dalībnieki no 30 valstīm. Latvijas muzeji konferencē tika pārstāvēti ar Ingas Sarmas referātu “Jūrmalas pilsētas muzejs – šodienas uzdevumi un nākotnes izaicinājumi”.
    
Referē Jūrmalas pilsētas muzeja vēsturniece Inga Sarma.
    
Lasīt vairāk:
 

 
“Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs”.
 

   Katalogs ir tapis projekta „Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācija un elektroniskā kataloga veidošana” ietvaros. Tā primārais mērķis ir sniegt palīdzību to Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācijā, kuras biežāk tiek nelikumīgi iegūtas, nelikumīgi realizētas un izvestas ārpus Latvijas.

  Katalogs veidots kā ilustrēts palīglīdzeklis Latvijas un ārvalstu kultūras priekšmetu apriti kontrolējošām iestādēm, arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā ieinteresētajām pusēm, kultūras priekšmetu tirgotājiem, kolekcionāriem, muzejiem un citām kultūras jomas organizācijām, augstskolām un skolām, vēstures interesentiem u.c. iesaistītām personām. Tas veidots, lai palīdzētu cilvēkiem bez priekšzināšanām identificēt senlietas, kuras iegūtas nelikumīgos rakumos valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos (visbiežāk senkapos) vai arī mantraču atklātās un atbildīgajām institūcijām apzināti neuzrādītās senvietās un sniedz informāciju kādi likumi tās aizsargā un kā tālāk rīkoties.

  Katalogs iepazīstina ar izplatītākajām un līdz ar to arī apdraudētākajām senlietu grupām, kuras biežāk tiek nelegāli iegūtas, realizētas un izvestas ārpus Latvijas, nevis kā visa hronoloģiski plašā Latvijas arheoloģisko senlietu materiāla atspoguļojums. Kataloga attēlos redzamās senlietas nav zagtas vai kā citādi nelegāli iegūtas, – tie ir artefakti, kas glabājas LNVM krājumā un izmantoti katalogā tikai informatīvā nolūkā.

  Kataloga izstrādē piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Konsultatīvo atbalstu sniedza Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, VAS „Latvijas Pasts”, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” pārstāvji.

  Kataloga autori ir Latvijas Kultūras akadēmijas pieaicinātais pētnieks, projekta vadītājs Andris Kairišs, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja Alise Šulte, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbinieki – Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne, Arheoloģijas un vēstures daļas speciāliste Egita Lūsēna un eksperts, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadošais pētnieks profesors Juris Tālivaldis Urtāns.

  Projekts īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Kultūras akadēmijas finansiālu atbalstu.

  Aicinām ikvienu dot ieguldījumu Latvijas vēstures liecību saglabāšanā un par senlietu atradumiem paziņot VKPAI, savukārt par gadījumiem, ka tiek postītas senvietas, informēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības Inspekciju vai Valsts policiju.

  Katalogs pieejams latviešu, angļu un krievu valodās.