Par mums
 
 
Aktualitātes
 
 
Valde
 
 
Biedri
 
 
Dokumenti
 
 
Saites
 
 
Arhīvs
 
 
 

Laimīgu, moža gara un raženu muzejdarbu pilnu Jauno 2017. gadu!

 

 
ICOM LNK gada kopsapulce 2017.gada 12.janvārī, plkst. 14.00 Latvijas Kara muzejā
 

DARBA KĀRTĪBA

1. Atskaite par biedrības darbu 2016. gadā (G.Dreiblate).

2. Biedrības naudas līdzekļu ieņēmumi un izdevumi 2016. gadā (I.Baumane).

3. Informācija par biedrības skaitlisko sastāvu un tā dinamiku. (J.Ciganovs).

4. Memoriālo muzeju apakškomitejas aktivitātes 2016. gadā un plāni 2017. gadam (A.Medne).

5. ICOM LNK priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas.

6. Jaunievēlētā priekšsēdētaja uzruna.

7. Dažādi. 
„Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāju kultūras mantojums
  Latvijas muzejos”

 
   Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK) sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas muzeju šī gada 27.oktobrī organizēja semināru „Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāju kultūras mantojums Latvijas muzejos”.

Lasīt vairāk:     Semināra programma:
 
 
  

 
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Minskas muzejiem.
 

2016. gadā no 21.-23. septembra biedrība ICOM LNK ar Jankas Kupalas Literatūras muzeja direktora vietnieces Natālijas Stribuļskas palīdzību īstenoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Minskas muzejiem.

Lasīt vairāk:

 
 

  


 
“Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs”.
 

   Katalogs ir tapis projekta „Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācija un elektroniskā kataloga veidošana” ietvaros. Tā primārais mērķis ir sniegt palīdzību to Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācijā, kuras biežāk tiek nelikumīgi iegūtas, nelikumīgi realizētas un izvestas ārpus Latvijas.

  Katalogs veidots kā ilustrēts palīglīdzeklis Latvijas un ārvalstu kultūras priekšmetu apriti kontrolējošām iestādēm, arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā ieinteresētajām pusēm, kultūras priekšmetu tirgotājiem, kolekcionāriem, muzejiem un citām kultūras jomas organizācijām, augstskolām un skolām, vēstures interesentiem u.c. iesaistītām personām. Tas veidots, lai palīdzētu cilvēkiem bez priekšzināšanām identificēt senlietas, kuras iegūtas nelikumīgos rakumos valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos (visbiežāk senkapos) vai arī mantraču atklātās un atbildīgajām institūcijām apzināti neuzrādītās senvietās un sniedz informāciju kādi likumi tās aizsargā un kā tālāk rīkoties.

  Katalogs iepazīstina ar izplatītākajām un līdz ar to arī apdraudētākajām senlietu grupām, kuras biežāk tiek nelegāli iegūtas, realizētas un izvestas ārpus Latvijas, nevis kā visa hronoloģiski plašā Latvijas arheoloģisko senlietu materiāla atspoguļojums. Kataloga attēlos redzamās senlietas nav zagtas vai kā citādi nelegāli iegūtas, – tie ir artefakti, kas glabājas LNVM krājumā un izmantoti katalogā tikai informatīvā nolūkā.

  Kataloga izstrādē piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Konsultatīvo atbalstu sniedza Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, VAS „Latvijas Pasts”, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” pārstāvji.

  Kataloga autori ir Latvijas Kultūras akadēmijas pieaicinātais pētnieks, projekta vadītājs Andris Kairišs, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja Alise Šulte, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbinieki – Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne, Arheoloģijas un vēstures daļas speciāliste Egita Lūsēna un eksperts, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadošais pētnieks profesors Juris Tālivaldis Urtāns.

  Projekts īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Kultūras akadēmijas finansiālu atbalstu.

  Aicinām ikvienu dot ieguldījumu Latvijas vēstures liecību saglabāšanā un par senlietu atradumiem paziņot VKPAI, savukārt par gadījumiem, ka tiek postītas senvietas, informēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības Inspekciju vai Valsts policiju.

  Katalogs pieejams latviešu, angļu un krievu valodās. 
ICOM 24. ģenerālā konference
 

  2016. gadā no 3.-9. jūlijam Milānā notika ICOM 24. ģenerālā konference, kuras ietvaros tika organizētas visu starptautisko komiteju konferences kā arī, ekskursijas un bagāta kultūras programma.
Tika ievēlēta jauna valde ar Suay Aksoy kā jauno priekšsēdētāju.

Apstiprināts arī jauns ICOM logo: icom.museum/news

Un te daži foto no konferences: photos
 
Piešķirta ICOM LNK balva
 

 Piešķirta ICOM LNK balva "Par starptautisko sadarbību – 2015"

ICOM LNK gadskārtējo balvu – dāvanu karti grāmatu iegādei EUR 150 apmērā ir saņēmis Cēsu Vēstures un mākslas muzejs par izstādi „VIDZEMES BRUŅNIECĪBA UN LATVIJĀ”

Izstāde tapusi, sadarbībā ar Rundāles pils muzeju un Baltijas bruņniecības apvienību Vācijā. 
ICOM lielākās grupas – ICOM-CC kārtējā, 18. Triennāles konference notiks 2017. gadā no 4.-8. septembrim Kopenhāgenā. Tēma “Pagātnes un nākotnes sasaiste”.
 

 
ICOM LNK BIEDRU NAUDAS MAKSA 2016.GADAM
(saskaņā ar ICOM LNK valdes lēmumu)

 
Individuālā biedra maksa – 70 EUR
               • Pensionāriem- 28 EUR
               • Studentiem - 28 EURKolektīvajiem biedriem atkarībā no muzeja budžeta (EUR gadā):
               • Līdz 30 000 EUR = 300 EUR (3 kartes)
               • 30 000-100 000 EUR= 350 EUR(4 kartes)
               • 100 000 – 1 000 000 EUR = 420 EUR (5 kartes)
               • 1 000 000 – 5 000 000 EUR =570 EUR ( 6 kartes)


 
Par nepieciešamību veikt izmaiņas ICOM dokumentos (uzvārda, darba vietas, adreses, e-pasta, starptautiskās komitejas nomaiņa u.c.) lūdzu informēt ICOM LNK valdes sekretāru Juri Ciganovu:

juris.ciganovs@karamuzejs.lv
Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20, Rīga,
Tālr.: 67224929; 26438497
 

 
 
2016.gada 18. maijā un 21. maija vakarā muzeju durvis visā Latvijā bija atvērtas muzeju viesiem!
 
 
 

 
 
ICOM gadskārtējā pārskata sapulce
 

 22.janvārī Latvijas Kara muzejā notika ICOM gadskārtējā pārskata sapulce, lai atskatītos uz biedrības paveikto un iezīmētu perspektīvu jaunajam darba cēlienam. Sapulces dienas kārtībā bija:

1. Atskaite par biedrības darbu 2015.gadā (G.Dreiblate).
2. Biedrības naudas līdzekļu ieņēmumi un izdevumi 2015. gadā (I.Baumane).
3. Informācija par biedrības skaitlisko sastāvu un tā dinamiku. Biedru naudas nomaksas kārtība 2016. gadā (J.Ciganovs).
4. Memoriālo muzeju apakškomitejas aktivitātes 2015.gadā un plāni 2016.gadam (A.Medne).
5. Biedrības biedru līdzdalība citu ICOM komiteju projektos (A.Jirgensone, A. Vanaga).
6. Ieceres 2016.gadam (G.Dreiblate).
7. Muzejiskā lokā dažāda informācija un sarunas draudzīgā gaisotnē. 

Aicinājums Latvijas muzeju direktoriem un vadītājiem!
 
Lūdzam atbalstīt savos muzejos ICOM biedriem bezmaksas ieeju muzejā, novietojot pie biļešu kases ICOM uzlīmi. Muzeji, kas atbalsta ICOM, bet kuru rīcībā nav minētās uzlīmes, tās var saņemt, pie ICOM LNK sekretāres Gundegas Dreiblates.
e-pasts: gundega.dreiblate@km.gov.lv 
Baltijas muzeju tīkls
 
Baltijas muzeju tīkls - sasaiste starp profesionāliem muzejiem, kas nodarbojas ar jautājumiem par Baltijas kultūru un vēsturi, ievērojot ICOM standartus.

Gotlandes muzejs, izmantojot Zviedrijas Mākslas padomes finansējumu, ir uzsācis projektu, kura mērķis ir izveidot vietu, kur apmainīties ar zināšanām un pieredzi starp muzejiem ap Baltijas jūru. Tīkls darbojas, izmantojot kontaktus " reālajā dzīvē ", kā arī izmantojot sociālos tīklus (piemēram, emuārus un Facebook), ko varētu izmantot mijdarbībai, sadarbībai, ziņu apritei un zināšanu un prasmju apmaiņai.

Gotlandes muzejs cer, ka šis tīkls būs sākums ilgtermiņa savstarpējai sadarbībai starp Baltijas loka muzejiem.

Vairāk: balticmuseums.ning.com