Par mums
 
 
Aktualitātes
 
 
Valde
 
 
Biedri
 
 
Dokumenti
 
 
Saites
 
 
Arhīvs
 
 
 
ICOM lielākās grupas – ICOM-CC kārtējā, 18. Triennāles konference notiks 2017. gadā no 4.-8. septembrim Kopenhāgenā. Tēma “Pagātnes un nākotnes sasaiste”.
 

Lasīt vairāk: www.icom-cc2017.org ... 
2017.gada 12.janvārī Latvijas Kara muzejā notika ICOM LNK gada kopsapulce
 

Lasīt vairāk kopsapulces protokolā:    
ICOM LNK BIEDRU NAUDAS MAKSA 2017.GADAM
(saskaņā ar ICOM LNK valdes lēmumu)

 
Individuālā biedra maksa – 70 EUR
               • Pensionāriem- 28 EUR
               • Studentiem - 28 EURKolektīvajiem biedriem atkarībā no muzeja budžeta (EUR gadā):
               • Līdz 30 000 EUR = 300 EUR (3 kartes)
               • 30 000-100 000 EUR= 350 EUR(4 kartes)
               • 100 000 – 1 000 000 EUR = 420 EUR (5 kartes)
               • 1 000 000 – 5 000 000 EUR =570 EUR ( 6 kartes)


 
Par izmaiņām ICOM dokumentos (uzvārda, darba vietas, adreses, e-pasta, starptautiskās komitejas nomaiņa u.c.) lūdzam informēt ICOM LNK valdes sekretāri Dainu Ratnieci:

Daina.Ratniece@km.gov.lv
Kultūras ministrijas Muzeju nodaļa, vecākā referente
tālr. 67330304
 

 
„Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāju kultūras mantojums
  Latvijas muzejos”

 
   Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK) sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas muzeju šī gada 27.oktobrī organizēja semināru „Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāju kultūras mantojums Latvijas muzejos”.

Lasīt vairāk:     Semināra programma:
 
 
  

 
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Minskas muzejiem.
 

2016. gadā no 21.-23. septembra biedrība ICOM LNK ar Jankas Kupalas Literatūras muzeja direktora vietnieces Natālijas Stribuļskas palīdzību īstenoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Minskas muzejiem.

Lasīt vairāk:

 
 

  


 
“Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs”.
 

   Katalogs ir tapis projekta „Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācija un elektroniskā kataloga veidošana” ietvaros. Tā primārais mērķis ir sniegt palīdzību to Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācijā, kuras biežāk tiek nelikumīgi iegūtas, nelikumīgi realizētas un izvestas ārpus Latvijas.

  Katalogs veidots kā ilustrēts palīglīdzeklis Latvijas un ārvalstu kultūras priekšmetu apriti kontrolējošām iestādēm, arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā ieinteresētajām pusēm, kultūras priekšmetu tirgotājiem, kolekcionāriem, muzejiem un citām kultūras jomas organizācijām, augstskolām un skolām, vēstures interesentiem u.c. iesaistītām personām. Tas veidots, lai palīdzētu cilvēkiem bez priekšzināšanām identificēt senlietas, kuras iegūtas nelikumīgos rakumos valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos (visbiežāk senkapos) vai arī mantraču atklātās un atbildīgajām institūcijām apzināti neuzrādītās senvietās un sniedz informāciju kādi likumi tās aizsargā un kā tālāk rīkoties.

  Katalogs iepazīstina ar izplatītākajām un līdz ar to arī apdraudētākajām senlietu grupām, kuras biežāk tiek nelegāli iegūtas, realizētas un izvestas ārpus Latvijas, nevis kā visa hronoloģiski plašā Latvijas arheoloģisko senlietu materiāla atspoguļojums. Kataloga attēlos redzamās senlietas nav zagtas vai kā citādi nelegāli iegūtas, – tie ir artefakti, kas glabājas LNVM krājumā un izmantoti katalogā tikai informatīvā nolūkā.

  Kataloga izstrādē piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Konsultatīvo atbalstu sniedza Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, VAS „Latvijas Pasts”, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” pārstāvji.

  Kataloga autori ir Latvijas Kultūras akadēmijas pieaicinātais pētnieks, projekta vadītājs Andris Kairišs, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja Alise Šulte, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbinieki – Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne, Arheoloģijas un vēstures daļas speciāliste Egita Lūsēna un eksperts, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadošais pētnieks profesors Juris Tālivaldis Urtāns.

  Projekts īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Kultūras akadēmijas finansiālu atbalstu.

  Aicinām ikvienu dot ieguldījumu Latvijas vēstures liecību saglabāšanā un par senlietu atradumiem paziņot VKPAI, savukārt par gadījumiem, ka tiek postītas senvietas, informēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības Inspekciju vai Valsts policiju.

  Katalogs pieejams latviešu, angļu un krievu valodās.